Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 3 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Nhận thức và tìm hiểu trang 122 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Quan sát quả địa...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 122 Tự nhiên và xã hội...
Khởi động trang 122 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Em biết những châu lục và đại...
Giải bài Hoạt động khởi động trang 122 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo – Bài 29:...
Kiến thức và kỹ năng trang 123 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Trò chơi: “Du lịch...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 123 Tự nhiên và...
Nhận thức và tìm hiểu trang 123 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Chỉ trên lược đồ...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 123 Tự nhiên và xã hội...
Kiến thức và kỹ năng trang 125 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Địa phương nơi em...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 125 Tự nhiên và...
Nhận thức và tìm hiểu trang 124 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Tên các dạng địa...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 124 Tự nhiên và xã hội...
Nhận thức và tìm hiểu trang 126 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Chỉ trên hình và...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 126 Tự nhiên và xã hội...
Kiến thức và kỹ năng trang 127 bài 29 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Việt Nam thuộc đới...
Giải bài Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 127 Tự nhiên và...
Câu hỏi 2 trang 128 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Hoàn thành sơ đồ và chia...
Giải Câu hỏi 2 trang 128 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo – Bài 30: Ôn tập...
Câu hỏi 1 trang 128 bài 30 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo: Chỉ và nói tên bốn phương...
Giải Câu hỏi 1 trang 128 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo – Bài 30: Ôn tập...

Mới cập nhật

 Tìm trong văn bản những ý nói về ích lợi của lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc kĩ văn bản. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Đọc hiểu...
 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung
Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập...
Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có...
Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 1 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Áp dụng kiến thức lập dàn ý bài trình bày ý kiến. Hướng dẫn giải Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết bài văn phân...
Áp dụng kiến thức viết bài văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...
Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết đoạn văn (khoảng...
Áp dụng kiến thức viết đoạn văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...