Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4 trang 79,80 Toán 3 tập 2 Cánh diều: Tìm thành...

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 Toán 3 tập 2 Cánh diều: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo)...

Giải bài Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo) trang 79, 80 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2 trang 79; bài 3, 4 trang 80 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Bác Năm muốn lấy một số cây để trồng vào 8 luống, mỗi luống 12 cây.

Bài 1. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Bài 2. Số?

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Bài 3. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

– Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

– Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Advertisements

Bài 4. Bác Năm muốn lấy một số cây để trồng vào 8 luống, mỗi luống 12 cây. Tính số cây bác Năm cần lấy.

Số cây cần lấy = số cây mỗi luống x số luống.

Tóm tắt

Mỗi luống: 12 cây

8 luống: … ? cây

Bài giải

Số cây bác Năm cần lấy là:

12 x 8 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây.