Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 117: Thực hành xem đồng hồ...

Bài 117+118. Thực hành xem đồng hồ – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết (theo mẫu)

1. Viết (theo mẫu) :

2. Nối (theo mẫu) :

3. Số ?

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong ….. phút.

4. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

Quảng cáo

1.

 

2. 

3.

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút.

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)