Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 117+118. Thực hành xem đồng hồ...

Giải câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?. Câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 117+118. Thực hành xem đồng hồ

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

3. Nối (theo mẫu) :

Quảng cáo

1.

2.

3.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)