Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 66 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 66 VBT Toán 3 tập 2: Bài 140 Luyện tập...

Bài 140. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3 trang 66 bài 140 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

1. Tính diện tích  hình vuông có cạnh là :

a. 8cm

b. 6cm

2. Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích  là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

3. Cho hình chữ nhật MNPQ và hình vuông CDEG có kích thước ghi trên hình vẽ.

a. Tính chu vi mỗi hình.

b. Tính diện tích  mỗi hình. Hai hình đó có diện tích hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

1.

a. Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b. Diện tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

2.

Quảng cáo

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2

3.

a. Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(3 + 7) x 2 = 20 (cm)

Chu vi hình vuông CDEG là:

5 x 4 = 20 (cm)

b. Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là: 25 – 21 = 4 (cm2)

Vậy: Diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật 4cm2. Hay diện tích hình chữ nhật kém diện tích hình vuông 4cm2

Đáp số: a. Chu vi MNPQ: 20cm

Chu vi CDEG: 20cm

b. Diện tích MNPQ: 21cm2

Diện tích CDEG: 25cm2

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)