Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2 trang 24 VBT Toán 3 tập 2: Bài 105...

Câu 1, 2 trang 24 VBT Toán 3 tập 2: Bài 105 Vẽ trang trí hình tròn...

Giải câu 1, 2 trang 24 bài 105 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau (theo mẫu) . Bài 105*. Vẽ trang trí hình tròn

1. Vẽ hình theo các bước sau (theo mẫu) :

Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC)

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA)

2. Tô màu trang trí hình đã vẽ ở bài 1 (chọn màu mà em thích).

Quảng cáo

1.

Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC)

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA)

2.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)