Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2,3, 4 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 3...

Câu 1, 2,3, 4 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 107 Luyện tập...

Giải câu 1, 2,3, 4 trang 26 bài 107 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả . Câu 1, 2,3, 4 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 107. Luyện tập

1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ ….. = …..

b. 1082 + 1082 + 1082 = ……… = ………

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = ……… = ………

2. Số ?

Số bị chia

612

 

 

 

Số chia

3

3

4

6

Thương

 

204

1502

1091

3. Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125l xăng. Người ta đã đổ 1280l xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ?

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

 

 

 

Gấp 4 lần

492

 

 

 

1.

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

Quảng cáo

b. 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436

2. Số ?

Số bị chia

612

612

6008

6546

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

204

1502

1091

3. Tóm tắt

Số lít xăng có trong 3 xe là :

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Số lít xăng còn lại trên 3 xe là :

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số : 2095 lít.

4.

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

1027

1207

1234

Gấp 4 lần

492

4092

4812

4920

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)