Quảng cáo


Luyện tập

Câu 2 trang 46 VBT Khoa học 4: Bài 31. Không khí có những tính chất gì?
Câu 2 trang 46 Vở bài tập Khoa học 4. Quan sát hình 2 trang 65 SGK, khoanh vào chữ cái trước câu trả...
Ngữ pháp Unit 7 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Danh động từ – Cách hỏi sở thích
Unit 7: What do you like doing? - Ngữ pháp Unit 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Danh động từ...
Câu 2 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 4: Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)
Câu 2 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 4. Dựa vào nội dung bài học và lược đồ sau đây, hãy tô màu...
Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang ? Xác định vị trí của...
Trung du Bắc Bộ - Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang ?...
Câu 5 trang 58 VBT Địa lớp 4: Lễ hội Tháp Bà của người Chăm
Câu 5 trang 58 Vở bài tập Địa lí 4. Trả lời. Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng...