Quảng cáo

Luyện tập

Câu 3 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4: Nối tên các con vật với thời gian kiếm ăn của chúng.
Câu 3 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4. Trả lời:. Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) Nối tên...
Chính tả Vương quốc vắng nụ cười, Câu 1. Nghe – Viết: Vương quốc vắng nụ cười.Câu 2. Tìm các tiếng bị bỏ trống...
Vương quốc vắng nụ cười - Chính tả Vương quốc vắng nụ cười. Câu 1. Nghe - Viết: Vương quốc vắng nụ cười.Câu 2....
Tả ngôi nhà lá ở nông thôn, Đi dọc sông Cần Thơ, qua xã Hưng Lợi, thấy ngôi nhà nhìn xuống sông cạnh cây...
Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4 - Tả ngôi nhà lá ở nông thôn. Đi dọc sông Cần Thơ, qua xã Hưng...
Câu 2 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 4: Bài 28. Kinh thành Huế
Câu 2 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 4. Hãy viết đoạn văn ngắn mô tả vẻ đẹp của một công trình kiến...
Câu 5 trang 21 Vở bài tập Địa lí 4: Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
Câu 5 trang 21 Vở bài tập Địa lí 4. a) Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, hãy cho biết việc...