Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo).

Fluency time! 4 Lesson One trang 96 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Anna: Do you like tennis? (Bạn có thích quần voẹt...
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh lớp 4 Fluency time! 4 Lesson One trang 96 Family and Friends Array. Listen. Read and...
Fluency time! 4 Lesson Two trang 97 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: What happens when a volcano erupts? Make a poster
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng Anh lớp 4 Fluency time! 4 Lesson Two trang 97 Family and Friends Array. Listen, point, and...
Review 4 trang 94 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Where’s the museum? (Bảo tàng ở đâu? )
Lời Giải tiếng Anh lớp 4 Review 4 trang 94 Family and Friends Array. Listen and match. Write. Read the text and circle...
Unit 12 lesson six trang 93 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: T F F 4. T 5. T Speaking Look and say....
Phân tích và giải tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lesson six trang 93 Family and Friends Array. Listen and write T(true) or...
Unit 12 lesson five trang 92 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Look at the pictures. What are the children wearing?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lesson five trang 92 Family and Friends Array. Look at...
Unit 12 lessonf four trang 91 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại. ) eat...
Trả lời tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lessonf four trang 91 Family and Friends Array. Listen, point, and repeat. Listen and chant....
Unit 12 lesson two trang 89 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Listen to the story and repeat. (Nghe câu chuyện và nhắc...
Trả lời tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lesson two trang 89 Family and Friends Array. Listen to the story and repeat. Listen...
Unit 12 lesson three trang 90 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại. ) neat...
Gợi ý giải tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lesson three trang 90 Family and Friends Array. Listen, point, and repeat. Listen and...
Unit 12 lesson one trang 88 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại. ) Pretty...
Gợi ý giải tiếng Anh lớp 4 Unit 12 lesson one trang 88 Family and Friends Array. Listen, point, and repeat. Listen and...
Unit 11 lesson six trang 87 – Tiếng Anh 4 Family and Friends: Listen and point to the route. Where is Leo going?
Phân tích và lời giải tiếng Anh lớp 4 Unit 11 lesson six trang 87 Family and Friends Array. Listen and point to...

Mới cập nhật

Phần (1) và (2) của bài viết nhắc lại lịch sử nhằm mục đích gì?
Đọc kĩ phần 1, 2 của văn bản. Trả lời Câu 2 trang 49, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài...
Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? và cho biết: Bài nghị luận...
Dựa vào phần chuẩn bị trong SGK để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 49, SBT...
Qua hai văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, em hãy nêu lên sự giống nhau và khác nhau giữa hai thể...
Dựa vào kiến thức đã học để so sánh hai thể loại. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 7 trang 48, SBT Ngữ...
Tại sao có thể nói sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn đã “đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử...
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 6 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 -...
Văn bản Chiếu dời đô thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm như thế nào?
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải Câu 5 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài 5: Nghị luận...
Trong phần (3) của bài chiếu, để thuyết phục triều đình về việc chọn kinh đô mới
Đọc kĩ phần 3 của văn bản. Vận dụng kiến thức giải Câu 4 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1...