Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ với bạn về việc ưu tiên mua...
Vận dụng kiến thức giải Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1,...
Bài 11: Em chủ động phòng tránh xâm hại Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Nêu cách sử dụng quy tắc năm ngón...
Lời giải bài tập, câu hỏi Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng:...
Bài 10: Em nhận diện biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Các trường hợp a, b, d và e...
Lời Giải Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, Vận dụng Bài 10: Em nhận diện...
Bài 9: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ về ước mơ của em và cách...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4, Vận dụng...
Bài 7: Môi trường sống quanh em Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Nếu là Na, em có thể giải thích với Cốm...
Giải và trình bày phương pháp giải Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng:...
Bài 8: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Theo em, bài hát trên truyền tải thông điệp...
Hướng dẫn trả lời Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1 Bài 8:...
Bài 6: Em bảo vệ cái đúng cái tốt Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Trong bài hát có những việc tốt nào...
Hướng dẫn giải Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2,...
Bài 5: Em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Quan sát hình ảnh...
Hướng dẫn trả lời Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài...
Bài 4: Em nhận biết khó khăn trong học tập và cuộc sống Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ về những...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2; Vận dụng: 1, 2...
Bài 3: Em tôn trọng sự khác biệt của người khác Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo: Vì sao em tìm được người...
Lời giải bài tập, câu hỏi Khởi động; Kiến tạo tri thức mới: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng:...