SGK Toán 5 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 5 SGK Toán 5 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 5 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 5 - Chân trời sáng tạo.

Bài 75. Em làm được những gì? trang 46 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Nếu thể tích mỗi hình lập phương là...
Giải và trình bày phương pháp giải toán lớp 5 trang 46 – Em làm được những gì? – SGK chân trời sáng...
Bài 74. Thể tích hình lập phương trang 45 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Cho biết mỗi xăng-ti-mét khối loại gỗ này...
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 5 trang 45 – Thể tích hình lập phương – SGK chân trời sáng tạo. Tính...
Bài 72. Mét khối trang 41 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Khi đó thể tích mỗi hình hộp chữ nhật là bao...
Hướng dẫn giải toán lớp 5 trang 41 – Mét khối – SGK chân trời sáng tạo. So sánh số đo thể tích...
Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật trang 43 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Một hình hộp chữ nhật có thể...
Giải và trình bày phương pháp giải toán lớp 5 trang 43 – Thể tích hình hộp chữ nhật – SGK chân trời...
Bài 70. Xăng-ti-mét khối trang 37 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Mỗi hình có thể tích là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 5 trang 37 – Xăng-ti-mét khối – SGK chân trời sáng tạo. Thực hiện theo yêu...
Bài 71. Đề-xi-mét khối trang 39 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Thể tích hình A là . ? . dm3, thể tích...
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 5 trang 39 – Đề-xi-mét khối – SGK chân trời sáng tạo. dm3 = ....
Bài 68. Em làm được những gì? trang 33 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp...
Phân tích và lời giải toán lớp 5 trang 33 – Em làm được những gì? – SGK chân trời sáng tạo. Bạn...
Bài 69. Thể tích của một hình trang 34 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Bằng hay lớn hơn?
Lời giải bài tập, câu hỏi toán lớp 5 trang 34 – Thể tích của một hình – SGK chân trời sáng tạo....
Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trang 29 Toán 5 – Chân trời sáng tạo:...
Phân tích và lời giải toán lớp 5 trang 29 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập...
Bài 67. Hình trụ trang 31 Toán 5 – Chân trời sáng tạo: Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học. Dựa...
Gợi ý giải toán lớp 5 trang 31 – Hình trụ – SGK chân trời sáng tạo. Tìm các vật có dạng hình...

Mới cập nhật

Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ từ 350C đến 400C?
Ngâm hạt trong nước ẩm để làm mềm vỏ hạt và tăng áp suất thẩm thấu để hạt hút nước Phân tích và giải...
Sắp xếp các bước tiến hành sau đây để được quy trình đúng khi tiến hành thí nghiệm quan sát sự sinh trưởng và...
Các bước thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát Gợi ý giải 38.1 - Bài 38....
Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...
Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...