SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Chân trời sáng tạo Bản 2

Trang chủ Lớp 5 SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Chân trời sáng tạo Bản 2

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Chân trời sáng tạo Bản 2 trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm 5 - Chân trời sáng tạo Bản 2.

Mới cập nhật

Tuần 17 trang 55, 56 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Triển khai kế hoạch Hội chợ Xuân do...
Vận dụng kiến thức về kinh doanh và quản lí chi tiêu của em. Giải chi tiết SHDC; HĐ 1: CH 1, CH...
Tuần 16 trang 53, 54 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Nghe chia sẻ về việc kinh doanh. 2....
Vận dụng kiến thức về kinh doanh và quản lí chi tiêu của em. Hướng dẫn cách giải/trả lời SHDC; HĐ 1: CH...
Tuần 15 trang 49, 50, 51 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Em đã thực hiện tốt trách nhiệm...
Vận dụng kiến thức về các hoạt động xã hội của bản thân. Trả lời SHDC; HĐ 1: CH 1, CH 2; HĐ...
Tuần 14 trang 47, 48 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Mục tiêu của hoạt động là gì?
Vận dụng kiến thức về các hoạt động xã hội của bản thân. Hướng dẫn giải SHDC; HĐ 1: CH 1, CH 2;...
Tuần 13 trang 44, 45, 46 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Đội A: Chào cháu! Cháu khỏe không?
Vận dụng kiến thức về các hoạt động xã hội của bản thân. Lời giải bài tập, câu hỏi SHDC; HĐ 1: CH...
Tuần 12 trang 41, 42, 43 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Tham gia tuyên truyền thực hiện hành...
Vận dụng kiến thức về các hoạt động xã hội của bản thân. Gợi ý giải SHDC; HĐ 1: CH 1, CH 2,...
Tuần 11 trang 37, 38, 39 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Nghe báo cáo tổng kết và thành...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên. Hướng dẫn cách giải/trả lời SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐKN, SHL,...
Tuần 10 trang 34, 35, 36 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Tham gia các tiết mục văn nghệ...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên. Vận dụng kiến thức giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐKN, SHL...
Tuần 9 trang 31, 32, 33 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Xem và tham gia hoạt cảnh về...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên. Hướng dẫn giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐKN, SHL, HĐKN -...
Tuần 8 trang 28, 29, 30 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo Bản 2: Tham gia phát động phong trào “Hội...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên. Giải và trình bày phương pháp giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2,...