Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Khoa học 5 Câu 1 trang 48 Vở bài tập Khoa học lớp 5: Viết...

Câu 1 trang 48 Vở bài tập Khoa học lớp 5: Viết tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết....

Câu 1 trang 48 Vở bài tập Khoa học 5. Trả lời:. Bài 26. Đá vôi

Viết tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà bạn biết.

Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi với những hang động nổi tiếng Hương Tích (Hà Nội), Bích Động (Ninh Bình), Phong Nha (Quảng Bình) và các hang động khác ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Hà Tiên (Kiên Giang),…