Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập...

Tiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau...

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau . Tiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :

Các kiểu cấu tạo câu

Ví dụ

a) Câu đơn

– Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã rất thích ngắm tranh làng Hồ.

– ……………

 b) Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

– Lòng sông rộng, nước mênh mông.

Câu ghép dùng từ nối

+ Dùng quan hệ từ

+ Dùng cặp từ nối khác

– Súng kíp của ta mới bắn một phát t súng của họ đã bốn được năm, sáu mươi phát.

– …………………

– Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mt biển.

– ……………

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :

Các kiểu cấu tạo câu

Ví dụ

a) Câu đơn

– Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

– Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

b) Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

– Gió thổi mây bạt về một phía, bầu trời như rộng ra.

– Mấy người nhà trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói mịt mù ..

Câu ghép dùng từ nối

+ Dùng quan hệ từ

+ Dùng cặp từ nối khác

– Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người.

– Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mặt biển.

– Ăn chưa no, chị đã cuống cuồng đứng dậy, quơ vội cái nón rồi tất tả đi ra đầu làng.>

 Baitapsgk.com