Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tiết 2 trang 59 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2:...

Tiết 2 trang 59 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai)...

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép . Tiết 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng h (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng…………………………

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì…………..           

Quảng cáo

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và………………..”

TRẢ LỜI:

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9) em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép.

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng vô cùng quan trọng / chính chúng điều khiển cho đồng hồ chạy.>

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ / sẽ chạy không chính xác.

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người.”

Quảng cáo