Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6
Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000...
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi thá
Em có để dành được tiền không?
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được
Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…
Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?
Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Quảng cáo
Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN TỪ MỘT SỐ LẠI RAU, CỦ, QUẢ
Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TRỘN HỖN HỢP – NÔM RAU MUỐNG

Luyện tập

C. My favourite food – Unit 10 trang 119 sách bài tập Anh 6
Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 - My favourite food. C. My favourite food - Unit 10 trang 119...
Bài 7 trang 24 Sách bài tập GDCD 6: Mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng
Mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân.. Bài 7 trang 24 Sách bài tập (SBT) GDCD...
Câu 1.a trang 58 Sách bài tập Địa 6: Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào
Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào ?. Câu 1.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 -...
Câu 3 trang 16 SBT Địa 6: Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô để trống của hình 4-2
Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô để trống của hình 4-2 . Câu 3 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa...
Bài 1.7 trang 12 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu...
Giải bài 1.7 trang 12 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 2: Cách ghi số tự...