Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6

Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết...

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Em có để dành được tiền không?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6. Em có

Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6. Em sử

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Ôn tập Chương 3 Công nghệ 6: ‘Nấu ăn trong gia đình’ gồm có 10 bài (6 bài lí...

Ôn tập Chương 3 – Nấu ăn trong gia đình – Bài ôn tập Chương 3 trang 121 SGK Công nghệ 6. Chương 3 “Nấu

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong 1 tháng?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Bài thực hành trang 113 SGK Công nghệ 6: Bài 23.Thực Hành Xây dựng thực đơn

Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn – Bài thực hành trang 113 SGK Công nghệ 6. Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng

Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6

Bài 24.Thực Hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả – Bài thực hành trang 116 SGK Công

Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6

Bài 20 .Thực hành : Trộn hỗn hợp nộm rau muống – Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6. Giai đoạn 2 :

Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 Công nghệ 6

Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa – Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 SGK Công nghệ 6. Vật

Luyện tập

Bài 38 trang 79 sgk Toán 6 tập 1, Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất).
Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất).. Bài 38 trang 79 sgk toán 6 tập 1 - Tính chất...
Lý thuyết thụ tinh, kết quả và tạo hạt: Bài 31. Thụ tinh kết hạt và tạo quả
Lý thuyết thụ tinh, kết quả và tạo hạt: Bài 31. Thụ tinh kết hạt và tạo quả. Thụ tinh là hiện tượng tế...
Bài tập 1 trang 66 SBT Lịch Sử 6: Tôn giáo của người Chăm là đạo Bà La Môn và đạo
Tôn giáo của người Chăm là đạo Bà La Môn và đạo Phật.. Bài tập 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử...