Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6
Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000...
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi thá
Em có để dành được tiền không?
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được
Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…
Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?
Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Quảng cáo
Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN TỪ MỘT SỐ LẠI RAU, CỦ, QUẢ
Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TRỘN HỖN HỢP – NÔM RAU MUỐNG

Luyện tập

A closer look 1 trang 50 Unit 11 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A...
Unit 11: Our greener world - A closer look 1 - trang 50 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập...
Tả cái bảng con của em, Đề: hãy tả cái bảng con của em. BÀI LÀM
Văn miêu tả lớp 6 - Tả cái bảng con của em. Đề: hãy tả cái bảng con của em. BÀI LÀM ...
Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các...
Luyện tập - Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên - Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán...
Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao...
Bài tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết - Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...
Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1: Bài tập – Chủ đề 2 : Số tự nhiên
Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. a) An và Tú mỗi em viết một số tự nhiên...