Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6
Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000...
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi thá
Em có để dành được tiền không?
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được
Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…
Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?
Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.
Quảng cáo


Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN TỪ MỘT SỐ LẠI RAU, CỦ, QUẢ
Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TRỘN HỖN HỢP – NÔM RAU MUỐNG

Luyện tập

Câu 36 trang 11 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Rút gọn.
Rút gọn.. Câu 36 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 4: Rút gọn phân số ...
Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu ?
Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu ?. Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc...
Câu 60 trang 136 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền...
Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu (…). Câu 60 trang 136 Sách Bài Tập...
A. PARTS OF THE BODY (Những phần của thân thể) trang 96 tiếng anh 6, Tính từ trong tiếng Anh không thay đổi trừ...
Unit 9 : The body - Thân thể - A. PARTS OF THE BODY (Những phần của thân thể) trang 96 tiếng anh 6....
Bài 4 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Quyển sách và quả cân có cùng khôi lượng nhưng khối...
Bài 4 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Một quyển sách 100 g và một quả cân 100 g...