Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6
Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000...
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi thá
Em có để dành được tiền không?
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được
Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…
Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?
Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Quảng cáo
Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN TỪ MỘT SỐ LẠI RAU, CỦ, QUẢ
Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TRỘN HỖN HỢP – NÔM RAU MUỐNG

Luyện tập

Bài 28-29.2 trang 79 Sách bài tập Vật Lý 6: Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là...
Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?. Bài 28-29.2 trang 79 Sách bài tập...
Bài 21.14 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Người ra thường thả “đèn trời” trong các dịp lễ hội. Đó là một...
Người ra thường thả "đèn trời" trong các dịp lễ hội. Đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc giấy....
Bài 21 trang 178 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi
Bài tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng - Bài 21 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :....
Bài 76 trang 39 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2, Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí.
Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí.. Bài 76 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6...