Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6
Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000...
a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi thá
Em có để dành được tiền không?
b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được
Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?
c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…
Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?
Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Quảng cáo
Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN TỪ MỘT SỐ LẠI RAU, CỦ, QUẢ
Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6
BÀI THỰC HÀNH: TRỘN HỖN HỢP – NÔM RAU MUỐNG

Luyện tập

Câu 86 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị...
Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị các biểu thức.. Câu 86 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán...
Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1: Tổng và tích hai số tự nhiên
Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 20 + 12...
Luyện tập bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt trang 14 Văn 6, Bài 5: Thi tìm nhanh các từ láy:Tả tiếng...
Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt - Luyện tập bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt trang 14 SGK Văn...
Mục IV – Phần A trang 24, 25 Vở BT Vật lý 6: VẬN DỤNG
Mục IV - Phần A - Trang 24, 25 Vở bài tập Vật lí 6. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh...
Bạn nào đúng 1 trang 36 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Phép cộng phân số
Bạn nào đúng 1 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài giải của Bình ({{ - 3} over 4}...