Công nghệ 6

Trang chủ Lớp 6 Công nghệ 6
Để học tốt môn Công nghệ 6, giải bài tập SGK Công nghệ lớp 6

Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết...

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài a trang 135 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Em có để dành được tiền không?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6. Em có

Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6. Em sử

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài b trang 134 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Ôn tập Chương 3 Công nghệ 6: ‘Nấu ăn trong gia đình’ gồm có 10 bài (6 bài lí...

Ôn tập Chương 3 – Nấu ăn trong gia đình – Bài ôn tập Chương 3 trang 121 SGK Công nghệ 6. Chương 3 “Nấu

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong 1 tháng?

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6. Em hãy

Bài thực hành trang 113 SGK Công nghệ 6: Bài 23.Thực Hành Xây dựng thực đơn

Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn – Bài thực hành trang 113 SGK Công nghệ 6. Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng

Bài thực hành trang 116 Công nghệ 6

Bài 24.Thực Hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả – Bài thực hành trang 116 SGK Công

Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6

Bài 20 .Thực hành : Trộn hỗn hợp nộm rau muống – Bài thực hành trang 93 SGK Công nghệ 6. Giai đoạn 2 :

Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 Công nghệ 6

Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa – Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 SGK Công nghệ 6. Vật

Luyện tập

Trả lời gợi ý Bài 11 trang 26 SGK GDCD lớp 6: Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
Trả lời gợi ý Bài 11 trang 26 SGK GDCD lớp 6: Bài 11: Mục đích học tập của học sinh. Bạn Tú đã...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Sinh 6: Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên
Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6: Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên. Câu 1. Hãy kể tên một...
Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?
Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?. Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi: Con người chủ động tạo...