Giải câu hỏi luyện tập trang 82 Công nghệ 6 Cánh diều: Cần làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia...
Giải câu hỏi trang 82 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Ôn tập Chủ Đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình Câu...
Vì sao phải đóng cửa khi bật điều hoà?
Giải câu hỏi trang 80 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 15: Máy điều hoà không khí một chiều Câu hỏi: 1. Vì...
Em hãy cho biết nguyên lí làm việc của máy giặt và quạt điện giống và khác nhau ở điểm nào
Giải câu hỏi trang 75,76 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 14: Quạt điện và máy giặt Câu hỏi: 1. Quan sát hình...
Bên cạnh tác dụng làm mát em hãy cho biết quạt điện còn có tác dụng nào khác
Giải câu hỏi trang 72,73 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 14: Quạt điện và máy giặt Câu hỏi: 1. Bên cạnh...
Em hãy cho biết điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên lí làm việc và cấu tạo của bếp hồng ngoại và nồi...
Giải câu hỏi trang 69,70 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại I. Nồi cơm...
Đèn compact và đèn huỳnh quang ống giống và khác nhau ở điểm nào?
Giải câu hỏi trang 66 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 12: Đèn điện Câu hỏi: 1. Đèn compact và đèn huỳnh quang...
Khi bóng đèn đang sáng có nên chạm tay vào không? Vì sao?
Giải câu hỏi trang 64 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 12: Đèn điện Câu hỏi: 1. Một bóng đèn sợi đốt có...
Giải câu hỏi trang 61 Công nghệ 6 sách Cánh diều: Trước khi đi dã ngoại, em chuẩn bị những trang phục nào để...
Giải câu hỏi trang 61 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Ôn tập chủ đề 3: Trang phục và thời trang Câu...
Em đã làm công việc gì để bảo quản trang phục của mình và gia đình? Hãy mô tả cách làm đó
Giải câu hỏi trang 59 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 11: Bảo quản trang phục Câu hỏi:  1. Bảo quản trang phục...
Vì sao khi sử dụng bàn là cần điều chỉnh nhiệt độ?
Giải câu hỏi trang 58 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 11: Bảo quản trang phục Câu hỏi: 1. Vì sao khi sử...

Mới cập nhật

Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: So sánh các cặp câu dưới đây và...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời...
Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Đoạn trích sau và liệt kê những chi tiết...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...
Lời Giải Câu 1, 2 giải Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Khi...
Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Số từ Ý nghĩa bổ sung cho danh...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 giải Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng...