Mới cập nhật

Câu 7 trang 47 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hành động nào dưới đây không đảm bảo an toàn điện?
Phân tích và giải câu 7 trang 47 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Hành...
Câu 6 trang 47 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Bộ phận nào dưới đây của máy xay thực phẩm làm...
Hướng dẫn giải câu 6 trang 47 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Bộ phận...
Câu 5 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Ho một số loại đèn có cùng điện áp là 220...
Giải câu 5 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Ho một số loại...
Câu 4 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Bộ phận nào của máy xay thực phẩm có chức năng...
Hướng dẫn trả lời câu 4 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Bộ...
Câu 3 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Bộ phận nào của đèn LED thực hiện chức năng
Hướng dẫn giải câu 3 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Bộ phận...
Câu 2 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Kí hiệu SILK trên bàn là chỉ vị trí nhiệt độ...
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu 2 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4....
Câu 5 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Cho biết việc sử dụng đồ dùng điện trong gia đình...
Trả lời câu 5 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An toàn điện trong gia...
Câu 1 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Chúng ta xoay bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là...
Giải câu 1 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 4. Chúng ta xoay bộ...
Câu 3 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Tai nạn điện giật sẽ không xảy ra nếu chúng ta...
Giải chi tiết câu 3 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An toàn điện trong...
Câu 4 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Đánh dấu √ vào các biện pháp đảm bảo an toàn...
Hướng dẫn giải câu 4 trang 45 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An toàn điện trong...