Mới cập nhật

Câu 5 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Quan sát thông tin trên nhãn bếp điện ở hình dưới...
Phân tích và lời giải câu 5 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 13. Bếp hồng...
Câu 4 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Nhận định dưới đây là đúng hay sai? Tại sao?
Lời Giải câu 4 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 13. Bếp hồng ngoại. Nhận định...
Câu 3 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Đánh dấu ✔ vào ô có phát biểu đúng So với...
Phân tích và giải câu 3 trang 34 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 13. Bếp hồng ngoại....
Câu 2 trang 33 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Hãy ghép chức năng thông minh của bếp hồng ngoại ở...
Trả lời câu 2 trang 33 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 13. Bếp hồng ngoại. Hãy ghép...
Câu 5 trang 32 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Những hình ảnh sau đây thể hiện lưu ý gì khi...
Vận dụng kiến thức giải câu 5 trang 32 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 12. Nồi cơm...
Câu 1 trang 33 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Chọn cụm từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao...
Giải chi tiết câu 1 trang 33 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 13. Bếp hồng ngoại. Chọn...
Câu 4 trang 32 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Em hãy tìm hiểu nguyên nhân gây ra một số hiện...
Phân tích và lời giải câu 4 trang 32 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 12. Nồi cơm...
Câu 3 trang 31 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Gia đình bạn Nam có ba người: bố, mẹ và Nam
Lời giải bài tập, câu hỏi câu 3 trang 31 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 12. Nồi...
Câu 2 trang 30 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Nấu cơm bằng nồi cơm điện gồm năm bước chính sau:...
Phân tích và giải câu 2 trang 30 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 12. Nồi cơm điện....
Câu 1 trang 30 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức: Ghép tên bộ phận của nồi cơm điện ở cột A...
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 30 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức - Bài 12. Nồi cơm điện....