Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Địa lý 6, Câu 1. Hãy quan sát các...
Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?
Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của...
Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển...
Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở...
Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng)...
Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của...
Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?
Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK,...
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược...
Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng...
Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Luyện tập

B. FREE TIME PLANS (Kế hoạch cho thời gian rảnh) trang 144 tiếng anh 6, Prepare two dialogues with a partner. Then write them...
Unit 14 : Making plans - Lập kế hoạch - B. FREE TIME PLANS (Kế hoạch cho thời gian rảnh) trang 144 tiếng anh...
Phương pháp làm bài thể loại kể chuyện, 1) Nội dung – Yêu cầu: Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có...
Văn kể chuyện - Phương pháp làm bài thể loại kể chuyện. 1) Nội dung – Yêu cầu: Kể chuyện là kể lại một...
Bài tập luyện thêm.Khi nào AM + MB = AB? Một số bài tập luyện thêm về khi nào AM+MB=AB?
Một số bài tập luyện thêm về khi nào AM+MB=AB?. Bài tập luyện thêm.Khi nào AM + MB = AB? - Khi nào thì...