Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Địa lý 6, Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68, cho biết...
Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?
Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân...
Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ:
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới,...
Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6, nhận xét về...
Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương...
Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Quảng cáo
Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi...
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59, hãy xác định...
Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?
Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới...
– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

Luyện tập

Bài 115 trang 99 sgk Toán 6 tập 1, Tìm a ∈ Z, biết:
Tìm a ∈ Z, biết. Bài 115 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6 ...
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?. Kìm hãm sản xuất. ...
Câu 46 trang 11 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép
Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Câu 46 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập...
Câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1 : Bài 13. Ước và bội
Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1 . Do đó (Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}). Bài 13. Ước và...
Bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Tính bằng hai cách:
Tính bằng hai cách. Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2 - Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm ...