Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Địa lý 6, Câu 1. Hãy quan sát các...
Sự sinh trưởng và phát triển của thực vật ở rừng mưa nhiệt đới rất mãnh liệt: có nhiều cây gỗ to, cao, có nhiều loài cây bụi, mật độ cây dày đặc....
Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của...
Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ:...
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển...
–     Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương....
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở...
Mầu đất ở hình 66 SGK cho thấy các tầng đất ở đây khác nhau rõ rệt về màu sắc và độ dày của chúng....
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của...
Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ....
Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK,...
Biển Ban Tích có vị trí từ khoảng 54°B đến 65°B và từ 10°Đ đến 30°Đ. Biển Đỏ có vị trí từ khoảng 26°Đ đến 41°Đ và từ 12°B đến 24°B....
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược...
Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ diện tích tô màu xanh cùng với diện tích các sườn núi của hai dãy núi ở hai bên của hệ thống sông....
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực...
Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau....
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng...
– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới....

Luyện tập

Câu 29 trang 127 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu
Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau.. Câu 29 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 -...
Bài C5 trang 25 vật lý 6, Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở
Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực. - Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6. Đặt một lò xo lá tròn nằm...
Vì sao Thảo học giỏi và là tấm gương cho các học sinh khác noi theo ? Thảo có hoàn cảnh gia đình khó...
Thảo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mất sớm, để lại gánh nặng lên đôi vai gầy gò của mẹ.. Vì sao...