Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới,...
Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6, nhận xét về...
Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương...
Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
Quảng cáo


Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi...
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59, hãy xác định...
Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?
Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới...
– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

Luyện tập

Bài 20.1 trang 63 SBT Lý 6: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây,
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?. Bài 20.1...
Câu 136 trang 23 SBT lớp 6 tập 1: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó: Chia...
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 ...
Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa 6: Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết
Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết . Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6...
Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập Lịch Sử 6: Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo...
Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.. Bài tập 2 trang...
Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước sinh 6 trang 65 bài 20
Sinh học 6 - Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65: Bài 20....