Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Địa lý 6, Câu 1. Hãy quan sát các...

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực đông vật trên trái đất – Câu hỏi 1,

Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của...

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực đông vật trên trái đất – Bài tập 1,

Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển...

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương – Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6.

Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở...

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất – Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 SGK Địa lý 6. Câu 1.

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng)...

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất – Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6. Bài tập 1:

Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của...

Bài 24: Biển và đại dương – Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6. Bài tập 1: Vì sao độ muối

Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK,...

Bài 24: Biển và đại dương – Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6. Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược...

Bài 23: Sông và hồ – Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6. Câu 1: Dựa vào lược

Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực...

Bài 23: Sông và hồ – Bài tập 1,2,3,4 trang 72 SGK Địa lý 6. Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng...

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất – Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Địa lý 6. Bài tập 1:

Luyện tập

Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau – trang 119: Bài 36. Tổng...
Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119: Bài 36. Tổng...
Câu 58 trang 17 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Cộng các phân số sau.
Cộng các phân số sau.. Câu 58 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 7: Phép cộng phân...
Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật ngụ ngôn mà em đã học, Tôi là Cún con, hàng ngày...
Văn kể chuyện - Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật ngụ ngôn mà em đã học. Tôi là...