Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Địa lý 6, Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68, cho biết...
Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?
Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân...
Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ:
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới,...
Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6, nhận xét về...
Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương...
Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Quảng cáo
Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi...
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59, hãy xác định...
Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?
Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới...
– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

Luyện tập

Look around the class – what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 tiếng Anh 6...
- Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 SGK...
Kể về 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày, Đã bao giờ bạn tin rằng sau một...
Văn kể chuyện - Kể về 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày. Đã bao giờ bạn...
Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập Lịch Sử 6: Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo...
Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.. Bài tập 2 trang...
Câu 90 trang 16 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10:
Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10. Câu 90 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài...
Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn...
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản - Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6. Em đang soạn thảo một...