Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Địa lí lớp 6
Giải bài tập SGK Địa lí 6 phần trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất trong sách Địa lớp 6
Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới,...
Câu 1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:
Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Địa lý 6, Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6, nhận xét về...
Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6, Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương...
Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Quảng cáo
Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6, Câu 1. Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi...
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 Địa lý 6, Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59, hãy xác định...
Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 Địa lý 6, Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?
Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 Địa lý 6, Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới...
– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

Luyện tập

Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới, Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary có trong Unit 2 SGK tiếng...
Unit 2: My home - Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới. Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary có...
Bài 1 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế. Kể ra một...
Bài 1 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế. Kể ra một...
Bài 90 trang 95 sgk Toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính:
Thực hiện các phép tính. Bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 - Tính chất của phép nhân. ...
Bài tập vận dụng trang 89 – 90 Lý 6, Nhiệt độ nóng chảy của một chất cũng là nhiệt độ đông đặc của...
Tổng kết chương II: Nhiệt học - Bài tập vận dụng trang 89 - 90 SGK Vật lí 6. Nhiệt độ nóng chảy của...
Câu 69 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1: Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi...
Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần...