Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?...

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Lịch sử 6

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?

dựa vào sách, báo, internet để trả lời.

Truyện Mị Châu – Trọng Thủy để lại cho nhân dân ta bài học về:

– Tinh thần cảnh giác, không chủ quan khinh địch.

– Xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc,…