Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6
Để học tốt Lịch sử 6, Giải bài tập, trả lời câu hỏi trong SGK Sử 6
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Xã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng lớp:
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước...
– Ở miền Bắc: Người tối cổ sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lai Châu,…

Quảng cáo
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?
Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.

Luyện tập

Bài 110 trang 99 sgk Toán 6 tập 1, Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ...
Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai : . Bài...
Looking back trang 66 Unit 12 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back trang...
Unit 12: Robots - Looking back - trang 66 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập và một số lý...
Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học trang 7: Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết
Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết - Trang 7: Bài 2. Nhiệm vụ của sinh...
Lý thuyết Phép trừ hai số nguyên: Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên
Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên. Lý thuyết Phép trừ hai số nguyên. Phép trừ...
Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước, Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Tìm giá trị phân số của một số cho trước.. Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước - Tìm...