Lịch sử lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6
Để học tốt Lịch sử 6, Giải bài tập, trả lời câu hỏi trong SGK Sử 6

Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An...
Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương gồm các nguyên nhân chính sau:...
Thành cổ Loa và lực lượng quốc phòng
Cổ Loa còn là một quân thành, ở đây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh và thủy binh được trang bị các vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm và đặc biệt là nỏ. Các n...

Luyện tập

Lý thuyết rêu – cây rêu: Bài 38. Rêu – cây rêu
Lý thuyết rêu - cây rêu: Bài 38. Rêu - cây rêu. Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo...
Bài 1 trang 104 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 1, Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình...
Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.. Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập...
Câu 211 trang 32 SBT Toán 6 tập 1: Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm
Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm BCNN(a,b). Câu 211 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6...