Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?...

Giải câu hỏi trang 8 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách cánh Diều – Bài 1: Lịch sử là gì?

Câu hỏi: Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

Trả lời: Để biết và dựng lại lịch sử chúng ta cần phải dự vào những hoạt động của con người mà ngày nay vẫn được lưu trữ như truyền miệng, hiện vật, chữ viết…