Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy: Nêu một số dấu tích...

Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy: Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam...

Giải câu hỏi trang 15 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 3: Nguồn gốc loài người

Câu hỏi: Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy:

– Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam

– Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Trả lời: 

Một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam:

Quảng cáo

– Ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) phát hiện răng hóa thạch Người tối cổ (khoảng 400 000 – 300 000 năm trước).

– Ở núi Đọ, Thanh Hóa phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 400 000 năm trước)

– Ở An Khê (Gia Lai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 800 000 năm trước)

– Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 40 000 – 30 000 năm trước).

=> Các dấu tích Người tối cổ phân bố đều ở các nơi trên phạm vi nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ, từ lâu đời, con người đã sinh sống và sinh hoạt ở trên mọi miền của đất nước ta.