Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông...

Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?...

Giải câu hỏi trang 14 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 3: Nguồn gốc loài người

Câu hỏi: Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?

Trả lời: Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:

– Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), các nhà khảo cổ phát hiện mẩu xương hóa thạch của người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước đặt tên là “Người Gia-va”.

Quảng cáo

– Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy:

Di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma); Sa-ra-wak (Ma-lay-xi-a),…

Di chỉ đồ đá ở: A-ny-át (Mi-an-ma); Lang-spi-an (Cam-pu-chia); Kô-ta Tham-pan (Ma-lay-xi-a)…