Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử trang 128...

Luyện tập bài Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử trang 128 Văn 6, Tìm hiểu ở địa phương em (phạm vi có thể là xã, huyện, tỉnh) những di tích...

Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử – Thuý Lan – Luyện tập bài Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử trang 128 SGK Văn 6. Tìm hiểu ở địa phương em (phạm vi có thể là xã, huyện, tỉnh) những di tích nào có thể gọi là chứng nhân lịch sử của địa phương.

Tìm hiểu ở địa phương em (phạm vi có thể là xã, huyện, tỉnh) những di tích nào có thể gọi là chứng nhân lịch sử của địa phương.

Tuỳ vào từng địa phương (nơi các em đang ở) mà tiến hành công việc thống kê, tìm hiểu. Lưu ý xem lại phần giải nghĩa cụm từ chứng nhân lịch sử để đảm bảo sự đúng đắn và chắc chắn trong việc sắp xếp, tìm hiểu, thống kê.

Quảng cáo