Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129...

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK Văn 6 – Ngữ văn lớp 6...

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ – Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK Văn 6. Câu 2: Tìm chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn trong mục II. SGK. Chữa lại các câu viết sai cho đúng.

Câu 1: Đọc các câu văn trong mục I. SGK và trả lời các câu hỏi:

Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu văn đó.

Chữa lại câu viết sai cho đúng.

Chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn là:

Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí” cho thấy Dế Mèn phục thiện. này không có chủ ngữ mà chỉ có vị ngữ là: thấy Dế Mèn biết phục thiện.

Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

–  Chủ ngữ: em

–   Vị ngữ: thấy Dế Mèn biết phục thiện.

2.     Sửa lại câu a:

–   Thêm chủ ngữ: Qua truyện “DếMèn phiêu liêu kí”, tác giả (Tô Hoài) cho em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

–   Biến trạng ngữ thành chủ ngữ: Truyện “DếMèn phiêu liêu kí” cho em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

Câu 2: Tìm chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn trong mục II. SGK. Chữa lại các câu viết sai cho đúng.

Quảng cáo

1.    Chủ ngữ, vị ngữ của các câu:

a)    Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

–   Chủ ngữ: Thánh Gióng

–   Vị ngữ: cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

b)    Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

–    Câu này chỉ có chủ ngữ, thiếu vị ngữ.

c)     Bạn Lan, người học giói nhất lớp 6A.

–  Câu này thiếu vị ngữ.

d)    Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6/4

–   Chủ ngữ: Bạn Lan

–   Vị ngữ: là người học giói nhất lớp 6 A.

2.     Sửa lại các câu sai:

–   Cầu b: Thêm vị ngữ: Hình ảnh Tliánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù đã để lại trong em Iiiêm kính phục.

–            Câu c: Thêm vị ngữ: Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A là bạn thân của tôi.

Quảng cáo