Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Cây tre Việt Nam trang 100 SGK Văn 6,...

Luyện tập bài Cây tre Việt Nam trang 100 SGK Văn 6, Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre....

Cây Tre Việt Nam – Thép Mới – Luyện tập bài Cây tre Việt Nam trang 100 SGK Văn 6. Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre.

Nội dung: Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre.

Tre già măng mọc.

(Tục ngữ)

Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

(Nguyễn Duy)

Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều,

Tiếng chuông nhà thờ rung …

Quảng cáo

(Văn Cao)

Làng tôi sau luỹ tre mờ xa

Tình quê yêu thương những nếp nhà.

(Hồ Bắc)

Đêm trãng thanh anh mới hỏi nàng

Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?

(Ca dao)

Quê hương tồi có con sông xanh biếc,

Nước gương trong soi tóc những hàng tre.

(Tế Hanh)

Quảng cáo