Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK Văn 6 –...

Soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK Văn 6 – Văn lớp 6...

Câu trần thuật đơn – Soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK Văn 6. 1. Các câu văn đó được dùng để làm gì? 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật vừa tìm được.

Đọc các câu văn trong mục I. SGK và trả lời cáu hỏi:

1. Các câu văn đó được dùng để làm gì?

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật vừa tìm được.

3. Xếp các câu ưần thuật nói ưên thành hai loại:

–  Câu do một cặp chủ ngữ – vị ngữ (một cụm C- V) tạo thành.

–  Câu do hai hoặc nhiêu cụm C- V tạo thành.

1. Các câu có tác dụng cụ thể như sau:

–  Câu 1, 2, 6, 9 dùng để kể, tả, nêu ý kiến.

–  Câu 4 dùng để hỏi.

–   Câu 3, 5, 8 dùng để bộc lộ cảm xúc.

Quảng cáo

–  Câu 7 dùng để cầu khiến.

2. Chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật đơn:

–  Cầu 1… tôi / đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.

                 CN                        VN

–   Câu 2: .. tôi / mắng.

                  CN   VN

–   Câu 6: Chú mày / hôi như cú mèo thế này, ta / nào chịu được.

CN                          VN                          CN VN

–   Câu 9: Tôi / về, không một chút bận tâm.

CN                           VN

3. Căn cứ vào kết quả phân tích, ta thấy:

–   Câu do một cụm C- V tạo thành gồm các câu: 1, 2, 9.

–   Câu do hai cụm C- V tạo thành là câu 6.

Quảng cáo