Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK...

Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK Văn 6, Bài 2: Chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trông trong bài tập 2 SGK....

Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) – Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK Văn 6. Bài 2: Chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trông trong bài tập 2 SGK.

Bài 1: Gạch một gạch dưới các kết hợp đúng trong bài tập 1 mục II SGK

*   Các kết hợp đúng là:

–   bản (tuyên ngôn) -bảng (tuyên ngôn)

–  (tương lai) xán lạn – (tương lai) sáng lạng

–   bôn ba (hải ngoại) -buôn ba (hải ngoại)

–  (bức tranh) thuỷ mặc – (bức tranh) thuỷ mạc

–   (nói nãng) tuỳ tiện – (nói năng) tự tiện.

Bài 2: Chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trông trong bài tập 2 SGK.

Trả lời:

Quảng cáo

*   Các từ được điền như sau:

a)    khỉnh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.

b)   khẩn trương: nhanh, gâ’p và có phần căng thẳng.

c)  băn khoản: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ.

Bài 3: Chữa lỗi dùng từ trong các câu văn thuộc bài tập 3 SGK.

a)   Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung:

… tống một cú đấm vào bụng; tung một cú đá vào bụng…

b)  Thay từ thực thà bằng thành khẩn; thay từ bao biện bằng nguỵ biện:

… cần thành khẩn nhận lỗi, không nên nguỵ biện.

c)  Thay tinh tú bằng tinh tuý:

.. giữ gìn những cái tinh tuý của văn hoá dân tộc.

Quảng cáo