Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 Văn 6...

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 Văn 6 – Văn lớp 6...

Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) – Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK Văn 6. Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu: Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu văn thuộc mục 1 SGK. Thay các từ đã dùng sai bằng các từ khác.

*   Các câu văn mắc lỗi dùng từ sai nghĩa là:

a)   yếu điểm

Quảng cáo

b)   đề bạt

c)  chứng thực.

*  Thay bằng từ khác:

a)    Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu: Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b)   Thay dề bạt bằng bầu hoặc biểu quyết: Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.

c)  Thay chứng thực bằng chứng kiến: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chửng kiến cảnh nhà tan, cửa nát của những người nông dân.

Quảng cáo