Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK Văn 6,...

Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK Văn 6, Bài 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu thuộc bài tập 2 SGK bằng những từ khác. Theo em,...

Chữa lỗi dùng từ – Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK Văn 6. Bài 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu thuộc bài tập 2 SGK bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

Bài 1. Hãy lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong các câu thuộc bài tập 1 SGK.

a)   Bỏ các từ: bạn, ai, cũng, rất, lấy làm, bạn, Lan.

–   Câu trở thành: Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến.

b)   Bỏ: câu chuyện ấy; thay câu chuyện này bằng chuyện ấy; thay những nhân vật ấy bằng đại từ thay thế họ; thay những nhân vật bằng những người.

–  Câu trở thành: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c)  Bỏ: Lớn lên vì nghĩa của từ này trùng với nghĩa của từ trưởng thành.

Quảng cáo

–   Câu trở thành: Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

Bài 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu thuộc bài tập 2 SGK bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

a)   Từ dùng sai: linh động

Thay lại: Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b)  Từ dùng sai: bàng quang

Thay lại: Có một số bạn còn bàng quan với lớp.

c)  Từ dùng sai: Thủ tục

Thay lại: Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái…

Quảng cáo