Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Cô Tô trang 91 Văn 6, Viết một đoạn...

Luyện tập bài Cô Tô trang 91 Văn 6, Viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc (trên biển, trên sông, trên núi hay ở đồng bằng) mà em quan...

Cô Tô – Phạm Tuân – Luyện tập bài Cô Tô trang 91 SGK Văn 6. Viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc (trên biển, trên sông, trên núi hay ở đồng bằng) mà em quan sát được.

Bài tập: Viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc (trên biển, trên sông, trên núi hay ở đồng bằng) mà em quan sát được.

Gợi ý:

Quảng cáo

Khi miêu tả, cần tập trung vào các chi tiết sau (chú ý vào những nét riêng ở mỏi miền):

–  Quang cảnh lúc mặt trời chưa lên – màu sắc cả không gian.

–  Mặt trời nhú dần lên như thế nào – lựa chọn được những hình ảnh so sánh độc đáo.

–   Không gian cảnh vật lúc mặt trời lên.

Quảng cáo