Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Các thành phần chính của câu trang 94 Văn...

Luyện tập bài Các thành phần chính của câu trang 94 Văn 6, Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu văn của Tô Hoài Thuộc bài tập 1 ....

Các thành phần chính của câu – Luyện tập bài Các thành phần chính của câu trang 94 SGK Văn 6. Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu văn của Tô Hoài Thuộc bài tập 1 SGK. Cho biết mỗi chủ ngữ hoặc vị ngữ có cấu tạo như thế nào?

Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu văn của Tô Hoài Thuộc bài tập 1 SGK. Cho biết mỗi chủ ngữ hoặc vị ngữ có cấu tạo như thế nào?

Câu 1: Tôi (chủ ngữ, đại từ) / đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng (vị ngữ, cụm động từ).

Câu 2: Đôi càng tôi (chủ ngữ, cụm danh từ) / mầm bóng (vị ngữ, tính từ).

Câu 3: Những cái vuốt ở khoeo, ở chân (chủ ngữ, cụm danh từ) / cứ cứng dần và nhọn hoắt (vị ngữ, hai cụm tính từ).

Câu 4: Tôi (chủ ngữ, đại từ) / co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ (vị ngữ, hai cụm động từ).

Câu 5: Những ngọn cỏ (chủ ngữ, cụm danh từ) / gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua (vị ngữ, cụm động từ).

Bài 2: Đặt ba câu theo yêu cầu sau:

a)    Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gH để kể lại một việc tốt em hoặc bạn em mới làm được.

Quảng cáo

b)     Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Như thế nào! để tả hình dáng hoặc tính tình đáng yêu của một bạn trong lớp em.

c)     Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì? để giới thiệu một nhân vật trong truyện mà em vừa đọc với các bạn trong lớp.

Trả lòi:

a)    Sáng nay em đã giúp bạn Lan làm trực nhật.

b)    Cô giáo em rất tận tình với học sinh.

c)    Thạch Sanh là một chàng trai dũng cảm.

Bài 3: Chỉ ra chủ ngữ trong mỗi câu văn em vừa đặt ở cầu 340. Cho biết các chủ ngữ ấy trả lời cho những câu hỏi như thế nào?

–  Câu a: chủ ngữ: em (Trả lời cho câu hỏi: Ai?).

–  Câu b: chủ ngữ: Cô giáo (Trả lời cho câu hỏi: Ai?).

–   Câu c: chủ ngữ: Thạch Sanh (Trả lời cho câu hỏi: Ai?).

Quảng cáo