Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6, Bài 2:...

Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6, Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ...

Động từ – Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6. Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới. Cho biết những động từ ấy thuộc những loại nào.

*     Các động từ: có, khoe, may, đem ra, mặc, đứng, hóng, đợi, có, đi, khen, thấy, hỏi, tức, tức tối, chạy, giơ, bảo, mặc.

*  Phân loại:

Quảng cáo

–  Động từ chỉ tình thái: mặc, có, may, mặc, khen, thấy, bảo, giơ.

–  Động từ chỉ hành động, trạng thái: tức, tức tối, chạy, đứng, khen, đợi.

Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

–   Trong truyện, người kể đã tạo ra sự đôi lập về nghĩa giữa hai động từ

đưa và cầm.

–  Truyện buồn cười ở chỗ từ sự đối lập này có thể thấy rõ hơn sự tham lam, keo kiệt của anh nhà giàu.

Quảng cáo