Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Sơn Tinh Thủy Tinh trang 34 SGK Văn 6,...

Luyện tập bài Sơn Tinh Thủy Tinh trang 34 SGK Văn 6, Bài 2: Hãy viết tên một số truyện kể dân gian liên quan đến thời đại các vua Hùng mà em...

Sơn Tinh – Thủy Tinh – Luyện tập bài Sơn Tinh Thủy Tinh trang 34 SGK Văn 6. Bài 2: Hãy viết tên một số truyện kể dân gian liên quan đến thời đại các vua Hùng mà em biết.

Bài 1: Từ truyện Sơn Tinh, Thủv Tinh, em nghĩ gì về chủ trương xây dựng, củng cô’ đê điều, nghiêm cấm nạn phá rừng, đồng thời trồng thêm hàng triệu héc ta rừng của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Quảng cáo

Trong giai đoạn hiện nay Nhà nước đang củng cố đê điều, nghiêm cấm nạn phá rừng, trồng thêm hàng triệu héc ta rừng là những việc làm hết sức tích cực để đẩy lùi lũ lụt, ngăn chặn nó, quyết tâm chiến thắng. Nhân dân Việt Nam hiện nay chính là những chàng Sơn Tinh của thời đại mới.

Bài 2: Hãy viết tên một số truyện kể dân gian liên quan đến thời đại các vua Hùng mà em biết.

Một số tên truyện kể dân gian liên quan đến thời đại các vua Hùng: Mai An Tiêm, Sự tích trầu cau.

Quảng cáo