Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Ẩn dụ trang 68 Văn 6 – Văn lớp 6

Soạn bài Ẩn dụ trang 68 Văn 6 – Văn lớp 6...

Ẩn dụ – Soạn bài Ẩn dụ trang 68 SGK Văn 6. Câu 3. Cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì đặc biệt so với cách nói thông thường.

Câu 1: Đọc khổ thơ sau:

Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại cùng thương

Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm

1. Trong khổ thow, cụm từ  Người Cha được dùng để chỉ ai? Vì sao có thể ví như vậy?

2. Cách nói trên có gì giống và khác phép so sánh?

1. Người Cha trong khổ thơ dùng chi Bác Hồ. Có thể ví như vậy bởi tình thương của Bác với bộ đội như là của người cha đối với con.

2. Cách nói trên có điểm giống với phép so sánh nếu chúng ta liên tưởng và viết thành câu: Bac Hồ là người Cha.

Quảng cáo

Khác pbép so sánh là không xuất hiện trên văn bản vế A ( vế được so sánh )

mà chỉ có vế B (vế dùng đế so sánh), nói cách khác, đây là phép so sánh ngầm.

Câu 2. Các từ in đậm trong câu thơ dưới đây dùng để chi những hiện tượng hoặc sự sao có thể ví như vậy?

Về thăm nhà Bác làng Sen,

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.

Lửa hồng chỉ màu đỏ của hoa râm bụt.

” Thắp” chi sự nở hoa.

Màu đỏ được ví với “lửa hồng” là vì hai sự vật ấy có hình thức tương đồng.

Sự “nở hoa” được ví với hành dộng thắp là vì chúng giống nhau về cách thức thực hiện.

Câu 3. Cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì đặc biệt so với cách nói thông thường.

Quảng cáo