Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Ôn tập tiếng Việt trang 169 SGK Văn 6 –...

Soạn bài Ôn tập tiếng Việt trang 169 SGK Văn 6 – Ngữ văn lớp 6...

Ôn tập tiếng Việt – Soạn bài Ôn tập tiếng Việt trang 169 SGK Văn 6. Câu 1: Vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt mà đã học ở lớp 6. Câu 3: Kể tên các từ loại và các cụm từ được học trong chương trình Ngữ văn 6 – tập 1.

Câu 1: Vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt mà đã học ở lớp 6.

Câu 3: Kể tên các từ loại và các cụm từ được học trong chương trình Ngữ văn 6 – tập 1.

Quảng cáo

Trả lời: 

*  Chương trình Ngữ văn lớp 6 – tập 1 được học 6 từ loại tiếng Việt, đó là:

–   Danh từ, dộng từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ.

*   Các cụm từ được học: 

–   Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

Quảng cáo