Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn...

Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn 6 – Văn lớp 6...

Tính từ và cụm tính từ – Soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 153 SGK Văn 6. Câu 3. Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu ở mục 1 SGK

Câu 1: Đọc các câu văr trong mục 1 SGKvà trả lời các câu hỏi sau:

1. Chỉ ra tính từ có trong các câu văn.

2. Kể thêm một số tính từ mà em biết và nêu ý nghĩa khái quát của chúng.

3. So sánh tính từ với động từ:

–  Về khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ hãy, đừng.

–  Về khả năng làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

1. Các tính từ

a)  bé, oai

b)   vàng hoe, vầng lịm, vàng ối, vàng tươi. 

2. Một số tính từ khác:

–  xanh, đỏ, tím, vàng, trắng toát, đỏ au…

–  chua cay, ngọt, bùi, mặn, chát…

–  xiêu, vẹo, thẳng, hghiêng…

*  Ý nghĩa khái quát của tính từ: chỉ đặc điểm, tính chất của sư vật, hành động trạng thái.

3. So sánh với động từ:

–  Về khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, củng, vẫn: tính từ và động từ có khả năng giống nhau.

–   Về khả năng kết hợp với hãy, đừng, chớ: tính từ bị hạn chế, còn động từ Óó khả năng kết hợp mạnh.

–  Về khả năng làm chủ ngữ: tính từ và động từ giông nhau.

–  Về khả năng làm vị ngữ: khả năng của tính từ hạn chế hơn động từ.

Quảng cáo

Câu 2: Trong các tính từ vừa tìm được ở mục 1 SGK:

–  Những tính từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá…)

–  Những tính từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ?

–   Giải thích hiện tượng trên.

–   Những tính từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, quá, lắm) là: bé, oai.

–   Những tính từ không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ là:

vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.

–  Giải thích:

+ Bé, oai: là những tính từ chỉ đặc điểm tương đối.

+ Vàng là tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đổi.

+ Tính từ tương đôi có thể kết hợp được với từ chỉ mức độ.

+ Tính từ tuyệt đối không thể kết hợp được với các từ chỉ mức độ.

Câu 3. – Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu ở mục 1 SGK 

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

vốn/ đã / rất

yên tĩnh

nhỏ

sáng

lại

vằng vặc / ở trên không

Quảng cáo