Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt trang 13...

Soạn bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt trang 13 Văn 6 – Ngữ văn lớp 6...

Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt – Soạn bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt trang 13 SGK Văn 6. Câu 3: Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy điền các từ trong câu dưới đây vào bảng phân loại:

Câu 1: Lập danh sách các tiếng và danh sách các từ trong câu sau, biết rằng mỗi từ đã được phân cách với từ khác bằng dấu gạch chéo.

Thần / dạy / dân / cách / trồng trọt, / chăn nuôi / và / cách / ăn ở.

*   Trong câu trên có 12 tiếng (Thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi, và, cách, ăn, ở) và có 9 từ (đã được phân cách bằng dấu gạch chéo).

Câu 2. Các đơn vị được gọi là tiếng và từ có gi khác nhau?

–  Tiếng dùng để tạo từ.

–  Từ dùng để tạo câu.

–   Khi một tiếng có thể dùng để £ạo câu, tiếng ấy trở thành từ.

Câu 3: Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy điền các từ trong câu dưới đây vào bảng phân loại:

Từ đấy /, nước / ta / chăm / nghề / trồng trọt, / chăn nuôi / và / có / tục / ngày tết / làm / bánh chưng / bánh giầy.

Bảng phân loại

Quảng cáo

Kiểu cấu tao từ

Ví dụ

Từ đơn

Từ đấy, nước, ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày tết, làm

Từ phức

Từ ghép

Chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy

Từ láy

Trồng trọt

 Câu 4: Cấu tạo của từ ghép và từ láy có gì giống nhau và khác nhau?

–   Giống nhau: Từ láy và từ ghép đều gồm hai tiếng trở lên (đều là từ phức)

–  Khác nhau:

+ Từ láy giữa các tiếng có quan hệ với nhau về âm + Từ ghép giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.

Quảng cáo