Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần (2) của văn...

Ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần (2) của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu...

Đọc kĩ văn bản trong SGK. Trả lời Câu hỏi 4 Bài tập đọc hiểu: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập SBT trang 32 Ngữ văn 6 Cánh diều – Bài tập đọc hiểu: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập trang 32 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.

(Câu hỏi 3, SGK) Ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần (2) của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

Mẫu: 22-8-1945

Mẫu: Bác rời Tân Trào về Hà Nội

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ văn bản trong SGK

Answer - Lời giải/Đáp án

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

4-5-1945

Advertisements (Quảng cáo)

Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào

Mẫu: 22-8-1945

Mẫu: Bác rời Tân Trào về Hà Nội

Tối 25-6-1945

Bác ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang

Sáng 26-8-1945

Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và chuẩn bị ra Tuyên ngôn độc lập

Ngày 27-8-1945

Bác đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt toàn dân Tuyên ngôn độc lập

Ngày 28,29-9-1945

Sáng Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền, tối bác soạn thảo Tuyên ngôn độc lập

30-8-1945

Bác mời một số điểm cho Tuyên ngôn độc lập

31-8-1945

Bác bổ sung một số điểm cho Tuyên ngôn độc lập

14 giờ ngày 2-9-1945

Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa