Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6 Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT)...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết...

Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :. Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 9: Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :

Câu 1. 

– Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.

– Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

– Càng xa xích đạo, sự chênh lệch độ dài ngắn của ngày và đêm càng cao.

– Ngày 21-3, 23-9 thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm, bằng 12 giờ ở mọi nơi.

Câu 2

Quảng cáo

Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết : ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ.

Vào các ngày 22-6 và 22-12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66° 33′ Bắc và Nam có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Câu 3

Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 – 3 đến 23 – 9 ; từ 23 -9 đến 21 -3

– Ở hai cực Bắc – Nam số ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ kéo dài trong 6 tháng (từ 21 – 3 đến 23 – 9 ; từ 23 – 9 đến 21 -3)

Câu 4

Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp với hình 9, hãy cho biết:

–     Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu.

–     Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

– Số ngày ở cực Bắc tương ứng với 180 ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với 180 ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là 180 ngày. Số ngày ở cực Nam là 180 ngày.

Quảng cáo