SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Quảng cáo
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Bài 78 trang 91 môn Toán 6 tập 1, Tính: (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) ....
Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).. Bài 78 trang 91 sgk toán 6 tập...
Thử tài bạn 2 trang 107 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2:          Hai góc kề bù thì có tổng số đo...
Thử tài bạn 2 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2.           Hãy tìm số đo của góc bù với...
Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư...
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu - Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài...
Bài 4.11 trang 13 SBT Lý 6: Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào
Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ 300cm3 và...
Em hãy tả một buổi lao động ở trường em, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói Vì lợi ích mười năm phải trồng...
Văn miêu tả lớp 6 - Em hãy tả một buổi lao động ở trường em. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói :...