SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Quảng cáo
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Bài 23 trang 14 sgk Toán 6 tập 1, Tập hợp C = {8; 10; 12;;30} có (30 – 8): 2 + 1 =...
Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử). Bài 23 trang 14 sgk toán...
Em hãy viết đơn xin tham gia đội văn nghệ của Liên đội trường: Đơn xin tham gia đội văn nghệ của Liên đội...
Đơn từ ( lớp 6 ) - Em hãy viết đơn xin tham gia đội văn nghệ của Liên đội trường.. Đơn xin tham...
Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa 6: Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết
Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết . Câu 2.a trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6...
Hoạt động 7 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy vận dụng cách đo thể tích chất lỏng bằng...
Hoạt động 7 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6.  . Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng...
Nước Âu Lạc ra đời
Nước Âu Lạc ra đời. Kháng chiến thắng lợi vẻ vang. ...