SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.
Quảng cáo


Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Em hãy đọc bài thơ sau: Mặt trời của tôi (Nguyễn Viết Bình). Tưởng tượng em đang được ở một vùng trung du có...
Văn miêu tả lớp 6 - Em hãy đọc bài thơ sau: Mặt trời … của tôi (Nguyễn Viết Bình). Tưởng tượng...
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó ?
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó ?. Nhận xét về trình độ sản xuất...
Bài 19.13 trang 62 Sách bài tập Lý 6: Hình 19.7 vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc biệt...
Hình 19.7 vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước.. Bài 19.13 trang 62 Sách bài tập...
Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6, Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung
Khối lượng - Đo khối lượng. Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong...