SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Bài 2 trang 20 SBT GDCD 6: Biết ơn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, Tạo nên mỗi quan
Biết ơn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, Tạo nên mỗi quan hệ lành mạnh, tốt đẹp giữa người với người.....
Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy Kể tên các đai khí áp trên trái đất
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 153 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều - Bài 13: Khí quyển của Trái...
Bài 2.4 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết...
Giải bài 2.4 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 8: Quan hệ chia hết và...
Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Sinh 6: Bài 23. Cây có hô hấp được không
Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Sinh 6: Bài 23. Cây có hô hấp được không. Câu 1. Muốn chứng minh được cây...
Giải bài 2 trang 84 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Kể một vài ứng dụng của phương pháp lọc và phương pháp cô...
Lời giải bài 2 trang 84 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 16: Một số phương pháp tách...