SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com

Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các...
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến...
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Kể về cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân ngày 22/12. Trong buổi gặp đó em thay mặt các bạn phát biểu...
- Kể về cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân ngày 22/12. Trong buổi gặp đó em thay mặt các bạn...
Câu hỏi 1, 2 trang 67 SGK Địa lý 6, Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến...
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất - Câu hỏi 1, 2 trang 67 SGK Địa lý 6. Câu 1. Dựa vào...
Cảm nhận của em qua đoạn trích: Tre xanh.khuất mình bóng râm, Luỹ tre xanh từ ngàn đời nay đã trở thành cảnh sắc...
Cây Tre Việt Nam - Thép Mới - Cảm nhận của em qua đoạn trích: Tre xanh....khuất mình bóng râm. Luỹ tre xanh...