SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com

Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các...

Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.. Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô...

Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.. Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa

Câu 2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc...

Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và

Câu 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo...

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào ? Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào?. Câu 1 trang 27

Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Đánh dấu X vào ô □ thể...

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.. Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Dựa vào hình 23...

Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :. Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT)

Câu 5 trang 88 SBT Địa 6: Dựa vào hình dưới đây :

Dựa vào hình dưới đây . Câu 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Đề kiểm tra học kì 2 Dựa

Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của...

Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần

Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến...

Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?. Câu 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa

Câu 1 trang 85 SBT Địa 6: Quan sát hình 27-5, hãy cho biết :

Quan sát hình 27-5, hãy cho biết . Câu 1 trang 85 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 – Bài 27: Lớp vỏ sinh

Luyện tập

Bài 8 trang 28 Sách bài tập GDCD 6: Là học sinh, ai cũng cần phải sống hoà hợp, vui vẻ với bạn bè...
Là học sinh, ai cũng cần phải sống hoà hợp, vui vẻ với bạn bè trong lớp, không phân biệt gia đình giàu hay...
Câu 62 trang 137 SBT Toán 6 tập 1: Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm...
Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho...
Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành lá thông (H.40.2) – trang 130
Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành lá thông (H.40.2) - trang 130: Bài 40. Hạt trần - cây thông. Cành...