SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Quảng cáo
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Bài 20.6 trang 64 Sách bài tập Lý 6: Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và...
Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu được kết quả sau. Bài 20.6 trang 64...
Test Yourself 3 trang 22 Sách bài tập Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Test Yourself 3 có đáp án và lời giải
Tổng hợp bài tập Test Yourself 3 có đáp án và lời giải chi tiết.. Test Yourself 3 - trang 22 Sách Bài...
Bài 7 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ta để nước thoát ra chảy vào một bình chia độ...
Bài 7 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lấy kết quả thu được nhân với thời gian 1 tháng...
Câu 11 trang 7 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu
Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương.. Câu 11 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6...
Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK Văn 6, Bài 2: Chọn các từ thích hợp để điền vào...
Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) - Luyện tập bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) trang 75 SGK Văn 6. Bài 2: Chọn...