SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Quảng cáo
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Bài 48 trang 28 – Phần số học – Toán 6 Tập 2, Đố Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành...
Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các...
Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh 6: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh 6: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt. Điểm khác nhau giữa hạt cây...
Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6: Bài 17: Lớp vỏ khí – Tập bản đồ Địa lí 6
Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6. Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao...
Lý thuyết những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Lý thuyết những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm. Muốn cho hạt nảy mầm...
Câu 51 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết
Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng. Câu 51 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán...