SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.

Quảng cáo
Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Hoạt động 4 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm hình H16.5  để đo lực kéo...
Hoạt động 4 trang 90 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 16: Ròng rọc ...
Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? - Câu 3 trang 41 SGK Tin học lớp 6. Vì sao trong nhà trường...
Ở vườn (hoặc công viên) các luống hoa (chậu ho nở bông rất đẹp. Hãy tả một cây hoa mà em thích nhất, Trong...
Văn miêu tả lớp 6 - Ở vườn (hoặc công viên) các luống hoa (chậu hoa) nở bông rất đẹp. Hãy tả một cây...
Look around the class – what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 tiếng Anh 6...
- Look around the class - what other things do you have in your classroom? Ask your teacher unit 1 trang 7 SGK...
Hoạt động 1 trang 109 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Cảm nhận của các ngón tay về độ nóng lạnh...
Hoạt động 1 trang 109 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ta rút ra được kết luận thế nào từ thí...