SBT Địa lí lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Địa lí lớp 6
Bài tập SBT Địa lý lớp 6 (SBT Địa lí 6) chương Trái đất và Các thành phần tự nhiên của Trái Đất trên trang Baitapsgk.com
Câu 1, 2, 3 trang 29, 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Câu 3. Cho biết các câu dưới đây đúng hay
Câu 1. Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau ?
Câu 1, 2 trang 28, 29 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6: Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là đúng.
Quảng cáo


Câu 3 trang 88 bài tập SBT Địa 6: Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân...
Lớp đất là gì ? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó ?
Câu 4 trang 88 Sách bài tập Địa 6: Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật ?

Luyện tập

Hoạt động 6 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hình H3.4c: Cho thấy mực chất lỏng trong ống đơn...
Hoạt động 6 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. . Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng...
Trong vai Lang Liêu, em hãy kể lại câu chuyện Bánh chưng, bánh giầy -Ta tên là Liêu. Là con trai nhà vua nhưng...
Văn kể chuyện - Trong vai Lang Liêu, em hãy kể lại câu chuyện Bánh chưng, bánh giầy. Ta tên là Liêu. Là con...
Reading – trang 7 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Reading unit 1 có đáp...
Tổng hợp bài tập Reading unit 1 có đáp án. . Reading - trang 7 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp...
Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I – VI
Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - VI. Chính quyền đô hộ mở một...
Bài tập 2 trang 61 SBT Lịch Sử 6: Mùa xuân 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa
Mùa xuân 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa . Bài tập 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6 -...