SBT Ngữ văn lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6
Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) SBT Ngữ văn 6 tập 1 trang 94
1. Theo em, khái niệm địa phương là chỉ những phạm vi hành chính nào ? Từ cách hiểu về địa phương, em hãy dẫn ra một vài tác phẩm văn học dân gian thuộc
Soạn bài Sự tích Hồ Gươm SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25
1. Các sự việc trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm được kể theo trình tự nào ?
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 22
3. Hai truyện sau đây bao gồm những sự việc nào, sự việc nào là chính ? Câu chuyện nhằm biểu đạt điều gì ?
Tìm hiểu chung về văn tự sự: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 17 (SBT) Văn 6
6. Trong các ý kiến sau về tự sự, theo em ý kiến nào đúng ?

Quảng cáo
Từ mượn – Giải: câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 15 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1
5. Tìm từ thuần Việt có nghĩa tương đương với từ Nhi đồng. Đặt câu để thấy sự khác nhau trong cách dùng giữa các từ đó.
Nghĩa của từ SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 21
6. Phân biệt nghĩa của các từ sau (dùng trong toán học) :
Soạn bài Thánh Gióng SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13
1. a) Ý kiến nào dưới đây nói đúng về nhân vật Thánh Gióng ?
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 8 Sách bài tập (SBT) Văn 6: bài Từ và cấu tạo của từ...
4. Dựa vào đặc điểm gì của “dưa” mà có những tên gọi sau : dưa vàng, dưa gang, dưa Thái ?

Luyện tập

Câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 6 Tập 1 : Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét.
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 6 Tập 1 . Bài 1. Làm quen với số nguyên âm ...
Bài tập 2 trang 63 SBT Lịch Sử 6: Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong
Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy. Bài...
Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp Sinh 6 trang 29 rễ cọc, rễ chùm
Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp - trang 29: Bài 9. Các loại rễ các miền của rễ....
Lý thuyết tổng kết về cây có hoa (tiếp theo): Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)
Lý thuyết tổng kết về cây có hoa (tiếp theo): Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo). Sống trong các môi...
Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB =...
Luyện tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng - Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải...