SBT Ngữ văn lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6
Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) SBT Ngữ văn 6 tập 1 trang 94
1. Theo em, khái niệm địa phương là chỉ những phạm vi hành chính nào ? Từ cách hiểu về địa phương, em hãy dẫn ra một vài tác phẩm văn học dân gian thuộc
Soạn bài Sự tích Hồ Gươm SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25
1. Các sự việc trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm được kể theo trình tự nào ?
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 22
3. Hai truyện sau đây bao gồm những sự việc nào, sự việc nào là chính ? Câu chuyện nhằm biểu đạt điều gì ?
Tìm hiểu chung về văn tự sự: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 17 (SBT) Văn 6
6. Trong các ý kiến sau về tự sự, theo em ý kiến nào đúng ?
Quảng cáo


Từ mượn – Giải: câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 15 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1
5. Tìm từ thuần Việt có nghĩa tương đương với từ Nhi đồng. Đặt câu để thấy sự khác nhau trong cách dùng giữa các từ đó.
Nghĩa của từ SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 21
6. Phân biệt nghĩa của các từ sau (dùng trong toán học) :
Soạn bài Thánh Gióng SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13
1. a) Ý kiến nào dưới đây nói đúng về nhân vật Thánh Gióng ?
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 8 Sách bài tập (SBT) Văn 6: bài Từ và cấu tạo của từ...
4. Dựa vào đặc điểm gì của “dưa” mà có những tên gọi sau : dưa vàng, dưa gang, dưa Thái ?

Luyện tập

Câu 200 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số...
Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.. Câu 200 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6...
Viết đoạn văn tả cảnh hoàng hôn trên quê em, Khi chiều về những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi...
Văn miêu tả lớp 6 - Viết đoạn văn tả cảnh hoàng hôn trên quê em. Khi chiều về những đám mây trên nền...
Luyện tập bài Tìm hiểu chung về văn tự sự trang 28 SGK Văn 6, Bài 2: Bài thơ Sa bẫy của Nguyễn Hoàng...
Tìm hiểu chung về văn tự sự - Luyện tập bài Tìm hiểu chung về văn tự sự trang 28 SGK Văn 6. Bài...
Ngày Tết trên quê em. Hãy tả những ngày vui đó, Khí trời khi xuân về bỗng tươi đầy sức sống với những cánh...
Văn miêu tả lớp 6 - Ngày Tết trên quê em. Hãy tả những ngày vui đó. Khí trời khi xuân về bỗng tươi...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...