SBT Ngữ văn lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6
Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) SBT Ngữ văn 6 tập 1 trang 94
1. Theo em, khái niệm địa phương là chỉ những phạm vi hành chính nào ? Từ cách hiểu về địa phương, em hãy dẫn ra một vài tác phẩm văn học dân gian thuộc
Soạn bài Sự tích Hồ Gươm SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25
1. Các sự việc trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm được kể theo trình tự nào ?
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 22
3. Hai truyện sau đây bao gồm những sự việc nào, sự việc nào là chính ? Câu chuyện nhằm biểu đạt điều gì ?
Quảng cáo


Từ mượn – Giải: câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 15 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1
5. Tìm từ thuần Việt có nghĩa tương đương với từ Nhi đồng. Đặt câu để thấy sự khác nhau trong cách dùng giữa các từ đó.
Soạn bài Thánh Gióng SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13
1. a) Ý kiến nào dưới đây nói đúng về nhân vật Thánh Gióng ?
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 8 Sách bài tập (SBT) Văn 6: bài Từ và cấu tạo của từ...
4. Dựa vào đặc điểm gì của “dưa” mà có những tên gọi sau : dưa vàng, dưa gang, dưa Thái ?

Luyện tập

Bài 8.11 trang 30 Sách bài tập Lý 6: Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, ta...
Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, ta thấy hòn bi rơi theo phương thẳng đứng còn...
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 Địa lý 6, Bài tập 1: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào.
Bài 18: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí - Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Địa lý 6....
Câu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 26 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy chọn đáp số đúng.
Hãy chọn đáp số đúng.. Câu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 - Bài 10:...
Phương pháp làm bài thể loại kể chuyện, 1) Nội dung – Yêu cầu: Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có...
Văn kể chuyện - Phương pháp làm bài thể loại kể chuyện. 1) Nội dung – Yêu cầu: Kể chuyện là kể lại một...
Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cô tổng phụ trách dự định chia 48 bạn học sinh...
Luyện tập - Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung - Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6...