Quảng cáo


Luyện tập

Tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích, Trong tất cả các con vật nuôi trong gia đình em, em thích...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích. Trong tất cả các con vật nuôi...
Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào...
Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào...
Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 Anh 6 mới, Vocabulary – từ vựng được sử dụng ở Unit 1 tiếng anh lớp 6...
Unit 1: My new School - Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới. Vocabulary - từ vựng được sử...
Câu C5 trang 52 Lý 6, Tìm những thí dụ về ròng rọc.
Ròng rọc - Câu C5 trang 52 SGK Vật lí 6. Tìm những thí dụ về ròng rọc. ...
Bài tập 5 trang 60 SBT Lịch Sử 6: Nông dân công xã bị phân hoá thành nông dân công xã (số ít) ;
Nông dân công xã bị phân hoá thành : nông dân công xã (số ít) ; nông dân lệ thuộc (đa số, do bị...