Quảng cáo

Luyện tập

Câu 77 trang 22 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Hỏi khay nặng bao nhiêu?
Hỏi khay nặng bao nhiêu?. Câu 77 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 9: Phép trừ phân...
Hoạt động 5 trang 46 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Từ hoạt động 4, liên hệ với tính chất của...
Hoạt động 5 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Từ hoạt động 4, liên hệ với tính chất của...
Câu hỏi Bài 13 trang 45 Toán 6 Tập 2 :  
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 Toán 6 Tập 2 . Ta có: (2{4 over 7} = {{2.7 + 4} over 7}...
Bài 74 trang 39 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2, Điền các số thích hợp vào bảng sau.
Điền các số thích hợp vào bảng sau.. Bài 74 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2...
Bài tập 3 trang 79 Sách bài tập Lịch Sử 6: Cuối năm 938 diễn ra trận quyết chiến trên sông Bạch
Cuối năm 938 diễn ra trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.. Bài tập 3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6...