Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
* Word 2003:   Table / Table Properties.
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Quảng cáo
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Vì sao phải kiểm tra và phân loại trang phục trước khi giặt?
Giải câu hỏi trang 57 Công nghệ lớp 6 Sách Cánh diều: Bài 11: Bảo quản trang phục Câu hỏi: Em thường bảo quản trang phục...
Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Bài tập – Chủ đề 14: Phân số
Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài tập - Chủ đề 14: Phân số ...
Câu 222 trang 34 SBT Toán 6 tập 1: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. A là tập hợp các số...
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ. a) Tìm...
Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1: Cửa hàng bán trái cây của mẹ em vừa mới nhập...
Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập - Chủ đề 6...
Bài 7 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Loại cây xương rồng sống ở những vùng đất khô cằn,...
Bài 7 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng...