Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả...

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 5 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Em muốn điều chỉnh để một hàng

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó....

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Em đưa con trỏ chuột vào biên

Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 2 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Hãy nêu các bước để tạo bảng

Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được...

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nháy nút khi con trỏ soạn thảo

Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Em biết những kiểu bố trí ảnh

Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như...

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 2 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Hãy mở một tệp đồ họa có

Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Nêu các bước cơ bản để chèn

Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản...

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Câu 4 trang 98 SGK Tin học lớp 6. Em có thể dùng công cụ tìm và

Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần...

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Câu 3 trang 98 SGK Tin học lớp 6. Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút

Luyện tập

Bài 10 trang 25 SBT GDCD 6: Cần giữ gìn hồ nước tự nhiên để bảo vệ sự trong sạch của hồ nước. Làm...
Cần giữ gìn hồ nước tự nhiên để bảo vệ sự trong sạch của hồ nước. Làm như vậy là thể hiện tình yêu...
Bài 3.5 trang 10 Sách bài tập Lý 6: Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành...
Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau. Bài 3.5 trang 10...
Bài 8 trang 75 – Sách giáo khoa môn Toán 6 tập 2, Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình...
Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?. Bài 8 trang 75 -...