Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
* Word 2003:   Table / Table Properties.
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Quảng cáo
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Bài 3 trang 46 Sách BT GDCD 6: Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước XHCN Việt
Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước XHCN Việt Nam.. Bài 3 trang 46 Sách bài tập (SBT) GDCD 6...
Bài tập 3 trang 45 Sách bài tập Lịch Sử 6: Năm 179 TCN Triệu Đà cất quân xuống đánh Âu Lạc. Quân dân...
Năm 179 TCN Triệu Đà cất quân xuống đánh Âu Lạc. Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng...
Bài C5 trang 25 vật lý 6, Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở
Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực. Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6. Đặt một lò xo lá tròn nằm...
A closer look 1 trang 50 Unit 11 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A...
Unit 11: Our greener world - A closer look 1 - trang 50 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập...
Bài 17 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Số học sinh của trường Nam có là: 20 : %...
Bài 17 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Cho biết 25% số học sinh của trường Nam là 220....