Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
* Word 2003:   Table / Table Properties.
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Câu 2.a trang 51 SBT Địa 6: Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa
Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào. Câu 2.a trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6...
Bài 3 trang 74 Toán 6 SGK Cánh diều: Tính (- 2018) + 2018
Giải bài 3 trang 74 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều - Bài 3: Phép cộng các số nguyên Câu hỏi: Tính: a) (- 2018) +...
Bài 4 trang 86 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách...
Giải bài 4 trang 86 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo - Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi -...
Câu 17 trang 8 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Điền số thích hợp vào ô vuông.
Điền số thích hợp vào ô vuông.. Câu 17 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 3: Tính...
Bài 7.5 trang 26 Sách bài tập Lý 6: Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao...
Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng lên...