Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
Có thể dùng các nút lệnh  
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó....
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được...
Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữ
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản ?
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần...
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút  trên hộp thoại để mở rộ

Luyện tập

Câu 118 trang 20 SBT lớp 6 tập 1: Chứng tỏ rằng: Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết
Chứng tỏ rằng: a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho hai. . Câu 118 trang 20 Sách Bài Tập...
Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng...
Bài tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng - Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải...
Bài 111 trang 44 sgk Toán 6 tập 1, Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.
Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.. Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1 - Ước và...