Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
* Word 2003:   Table / Table Properties.
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Quảng cáo
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Em hãy viết đoạn văn nêu ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng trong truyền thuyết cùng tên của người Việt Nam, đồng thời...
Đề văn tích hợp lớp 6 - Em hãy viết đoạn văn nêu ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng trong truyền thuyết cùng...
Hãy chuyển thể bài thơ Lượm thành một câu chuyện, Chuyện về cậu bé thiếu niên Lượm dũng cảm đã hi sinh vì đất...
Văn kể chuyện - Hãy chuyển thể bài thơ Lượm thành một câu chuyện. Chuyện về cậu bé thiếu niên Lượm dũng cảm đã...
Bài 8.6 trang 29 SBT Lý 6: Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau
Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?. Bài 8.6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 -...
Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Quy đồng mẫu các phân số sau :
Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. b) ({{15} over { - 20}},{{ - 17} over { -...
Câu hỏi Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 :  Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 .  . Bài 9. Quy tắc chuyển vế ...