Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Quảng cáo
Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Em hãy kể về người mẹ của em, Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn...
- Em hãy kể về người mẹ của em. Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần...
Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6: Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết:
Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6. Lời giải chi tiết Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa...
Câu 3 trang 32 – Sách giáo khoa vật lí 6, Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng...
Lực đàn hồi - Câu 3 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6. Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2....
Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào...
Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào...
Kể một lần em đã gặp ông tiên trong giấc mơ, “Thăng ơi! Ngủ đi con” Nghe lời mẹ, em trèo lên giường, làm...
Văn kể chuyện - Kể một lần em đã gặp ông tiên trong giấc mơ. “Thăng ơi! Ngủ đi con” Nghe lời mẹ, em...