Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Quảng cáo


Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.
Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô

Luyện tập

Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2:
Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. b). Bài tập - Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ...
Thử tài bạn 1 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2:  
Thử tài bạn 1 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. 2. Các điểm cùng phía đối với A đối...
Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?. Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc. ...
Kể về một kỉ niệm đẹp hồi ấu thơ, Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình...
Văn kể chuyện - Kể về một kỉ niệm đẹp hồi ấu thơ. Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về...
Bài 26-27.6 trang 76 SBT Vật Lý 6: Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?
Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?. Bài 26-27.6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6 - Bài 26...