Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?
Có thể dùng các nút lệnh  
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao...
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.
Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:
Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữ
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản ?
Quảng cáo


Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như Paint), sử dụng các công...
Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều...
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ “Việt Nam” và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự “VN”.

Luyện tập

Hoạt động 5 trang 96 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy nhận xét và kết luận về sự nở vì...
Hoạt động 5 trang 96 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Kết luận:. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt...
Viết bài tập làm văn số 2 Lớp 6, I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO. Đề 1: Kể về một việc tốt mà em đã...
Luyện tập viết đoạn văn tự sự - Viết bài tập làm văn số 2 Lớp 6. I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO. Đề 1:...
Bài C6 trang 82 sgk môn Lý 6, Bài C6. Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?
Sự bay hơi và sự ngưng tụ - Bài C6 trang 82 sgk vật lí 6. Bài C6. Tại sao phải đặt hai đĩa...
Bài 78 trang 33 sgk Toán 6 tập 1, Tính gia trị biểu thức:
Tính gia trị biểu thức. Bài 78 trang 33 sgk toán 6 tập 1 - Thứ tự thực hiện các phép tính ...
Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 6: Điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở hình dưới đây các từ: Sông chính, phụ...
Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 6. Lưu vực sông là:. Bài: Bài 23: Sông và hồ - Tập bản đồ...