SBT Tin học lớp 6 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 6 SBT Tin học lớp 6 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Tin học lớp 6 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Tin học lớp 6 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Câu F17 trang 48 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Hãy chọn trong các câu sau những câu đúng
Chỉ có một mũi tên ra khỏi hình tròn điểm bắt đầu thuật toán. Lời Giải câu F17 trang 48 SBT Tin học...
Câu F16 trang 48 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Hãy chọn trong các cụm từ: hình tròn, hình chữ nhật, hình...
Dựa vào bảng 1 trang 93 SGK. Lời Giải câu F16 trang 48 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều - Bài...
Câu F15 trang 47 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Robot trong bài tập vận dụng hiểu các lệnh sau: Nhấc bút;...
Dựa vào thuật toán vẽ hình vuông để vẽ hình thoi: Bước 1: Nhập Hạ bút, Di chuyển a cm. Bước 2: Nhập...
Câu F13 trang 47 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Em có đồng ý với các ý kiến sau đây không? Giải...
Điều kiện lặp có thể không đúng ngay từ đầu. - Khi biết số lần lặp, thể hiện cấu trúc lặp có dùng...
Câu F14 trang 47 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Cho một câu trong văn bản chữ. Em hãy viết thuật Toán...
1) Dùng cấu trúc lặp khi chưa biết số lần lặp. 2) Trường hợp này. Hướng dẫn giải câu F14 trang 47 SBT...
Câu F11 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Có thể biểu diễn các trạng thái của hệ thống gồm một...
Hai bit biểu diễn được 4 trạng thái khác nhau, đầu bài chỉ yêu cầu báo hỏng nên dùng cấu trúc rẽ nhánh...
Câu F12 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Em đã viết thuật Toán giải bài Toán cho ba đồng xu...
Chiến lược chung là thu hẹp dần phần có chứa xu giả sẽ dẫn đến tìm thấy nó. Mô tả thuật toán theo...
Câu F10 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Đầu ra: Đã đủ tuổi kết nạp Đoàn chưa?
Mô tả thuật toán phải rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc...
Câu F9 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Bài Toán: Tính diện tích của một sân vận động có dạng...
Mô tả thuật toán phải rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc...
Câu F7 trang 45 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều: Em hãy giải thích cho bạn biết tại sao có thể coi...
Học sinh lấy ví dụ dựa theo hiểu biết thực tế của bản thân. Phân tích và lời giải câu F7 trang 45...