Mới cập nhật

Câu 17.17 trang 69 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Cho sơ đồ khối thuật Toán tìm ước chung lớn...
Trả lời câu 17.17 trang 69 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức - Bài 17. Chương trình máy tính....
Câu 17.15 trang 68 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Chương trình Scratch Hình 26 thực hiện công việc gì?
Giải câu 17.15 trang 68 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức - Bài 17. Chương trình máy tính. Bạn...
Câu 17.16 trang 69 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Nhân ngày tết Trung thu, Trung tâm Chiếu phim Quốc...
Phân tích và giải câu 17.16 trang 69 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức - Bài 17. Chương trình...
Câu 17.13 trang 67 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Bạn An muốn tạo một chương trình Scratch để khi...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác. Giải câu 17.13...
Câu 17.14 trang 67 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Chương trình Scratch nào thực hiện đúng sơ đồ khối...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác. Giải chi tiết...
Câu 17.11 trang 66 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Điều gì xảy ra khi chú mèo di chuyển đến...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác Xác định hành...
Câu 17.12 trang 67 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Chương trình Scratch ở hình 24 thực hiện công việc...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác Xác định hành...
Câu 17.9 trang 66 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Lệnh trong Hình 22 là lệnh lặp thực hiện cho...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác Xác định điều...
Câu 17.10 trang 66 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Lệnh nào sau đây trong Scratch thực hiện cấu trúc...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác Xác định lệnh...
Câu 17.7 trang 65 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Trong Scratch, câu lệnh ở hình 21 thể hiện cấu...
Xác định yêu cầu đề bài Đọc lại kiến thức sách giáo khoa để tìm câu trả lời chính xác Xác định loại...