Tin học lớp 6 - Cánh Diều

Trang chủ Lớp 6 Tin học lớp 6 - Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tin học lớp 6 - Cánh Diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tin học lớp 6 - Cánh Diều.

Lý thuyết mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán Tin học 6 Cánh Diều: Thuật toán và chương trình máy...
Giải và trình bày phương pháp giải lý thuyết mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán Tin học 6...
Lý thuyết thực hành về mô tả thuật toán Tin học 6 Cánh Diều: Mô tả thuật toán theo cách liêt kê Mô tả...
Lời giải bài tập, câu hỏi lý thuyết thực hành về mô tả thuật toán Tin học 6 Cánh Diều – Bài 5....
Lý thuyết dữ liệu trong máy tính Tin học 6 Cánh Diều: Biểu diễn số để tính toán trong máy tính – Máy tính...
Hướng dẫn cách giải/trả lời lý thuyết dữ liệu trong máy tính Tin học 6 Cánh Diều – Bài 5. Dữ liệu trong...
Lý thuyết giới thiệu thư điện tử Tin học 6 Cánh Diều: Thư điện tử – Thư điện tử là phương tiện gửi và...
Lời giải bài tập, câu hỏi lý thuyết giới thiệu thư điện tử Tin học 6 Cánh Diều – Bài 5. Giới thiệu...
Lý thuyết máy tính trong hoạt động thông tin Tin học 6 Cánh Diều: Một số thiết bị số thông dụng Các thiết bị...
Vận dụng kiến thức giải lý thuyết máy tính trong hoạt động thông tin Tin học 6 Cánh Diều – Bài 3. Máy...
Lý thuyết biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính Tin học 6 Cánh Diều: Khái niệm bit – Bit: đơn...
Lời giải bài tập, câu hỏi lý thuyết biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính Tin học 6 Cánh...
Lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin Tin học 6 Cánh Diều: Lưu trữ thông tin – Lưu trữ thông tin là...
Hướng dẫn giải lý thuyết lưu trữ và trao đổi thông tin Tin học 6 Cánh Diều – Bài 2. Lưu trữ và...
Lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin Tin học 6 Cánh Diều: Thông tin và thu nhận thông tin –...
Lời Giải lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin Tin học 6 Cánh Diều – Bài 1. Thông tin...
Bài 2 trang 93 Tin học lớp 6 – Cánh Diều: 1) Hãy tìm hiểu quy ước sử dụng các hình ở Bảng 1...
Quan sát hình 1a, Hình 1b và Hình 1c. Cần nắm vững kiến thức về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc tuần tự,...
Vận dụng trang 94 Tin học lớp 6 – Cánh Diều: Cấu trúc lặp với số lần biết trước được mô tả ở Hình...
Quan sát Hình 2a và Hình 2b. Dựa vào kiến thức dã học về cấu trúc lặp. Phân tích và giải vận dụng...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...