Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?
Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Bài 4 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Lực kéo đứt sợi tóc trong hai trường hợp này không...
Bài 4 trang 58 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Trường hợp hai đoạn tóc hợp với nhau một góc nhỏ...
Bài 2 trang 81 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Không làm phép tính, hãy xét xem các tổng (hiệu) sau...
Luyện tập - Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số - Bài 2 trang 81 Tài liệu dạy – học toán...
Câu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 9, 10 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy chọn đáp án đúng
Hãy chọn đáp án đúng . Câu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 9, 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 -...
Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới ?
Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới ?. Công cụ sản xuất được cải tiến với việc dùng nhiều loại...
Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2:
Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. b). Bài tập - Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ...