Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Bài 177 trang 68 sgk Toán 6 tập 2, Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

Công thức đổi từ độ C sang độ F là. Bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2 – Ôn tập cuối năm phần

Bài 178 trang 68 môn Toán 6 tập 2, “Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai...

“Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng.

Bài 174 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

So sánh hai biểu thức A và B biết rằng. Bài 174 trang 67 sgk toán 6 tập 2 – Ôn tập cuối năm phần

Bài 175 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì...

Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?. Bài 175 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Tính:

Tính. Bài 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2 – Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán 6 tập 2 Tính: a)

Bài 173 trang 67 Toán 6 tập 2, Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ...

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3

Bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Tính giá trị các biểu thức sau: A = 27 +...

Tính giá trị các biểu thức sau: A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53; . Bài 171 trang 67 sgk toán

Bài 172 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh...

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Bài 168 trang 66 môn Toán 6 tập 2, Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông:

Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông. Bài 168 trang 66 sgk toán 6 tập 2 – Ôn tập cuối năm phần Số

Bài 169 trang 66 sgk Toán 6 tập 2, Điền vào chỗ trống:

Điền vào chỗ trống. Bài 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2 – Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán 6 tập

Luyện tập

Bài C8 trang 19 sgk vật lý 6, Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.
Khối lượng - Đo khối lượng. - Bài C8 trang 19 sgk vật lý 6. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân...
A. WHAT ARE YOU DOING? (Bạn đang làm gì?) trang 124 tiếng anh 6, GO và PLAY thường được dùng chi hoạt động thể...
Unit 12 : Sports and pastimes - Thể thao và giải trí - A. WHAT ARE YOU DOING? (Bạn đang làm gì?) trang 124...
Bài tập 2 trang 18 Sách bài tập GDCD 6: Hành vi vô kỷ luật là những hành vi làm theo ý mình, không
Hành vi vô kỷ luật là những hành vi làm theo ý mình, không theo những quy định của tập thể, một mình hành...