Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?
Quảng cáo


Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Bài 22.8 trang 70 Sách bài tập Lý 6: Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo từ -10°c đến 110°c nên không thể đo...
Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo từ -10°c đến 110°c nên không thể đo nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động...
Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Trong hình 44 :
Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. a) Hãy tìm số đo của các góc có trong hình.....
Bài 12 trang 74 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Thực hiện các phép tính sau bằng phương pháp thích hợp...
Bài 12 trang 74 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. (eqalign{  & a){2 over 5}.25 = {{2.25} over 5} = {{2.5}...
Câu 9.1, 9.2, 9.4 phần bài tập trong SBT trang 34, 35 Vở BT Vật lý 6:
Câu 9.1, 9.2, 9.4 phần bài tập trong SBT – Trang 34, 35 Vở bài tập Vật lí 6. 9.3.. Bài 9. Lực đàn...
Soạn bài Luyện nói kể chuyện – Ngữ văn lớp 6
Văn kể chuyện - Soạn bài Luyện nói kể chuyện. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Chuẩn bị: Lập dàn ý theo bố cục...