Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?

Quảng cáo
Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?. Ý...
Bài 14.2 trang 45 SBT Lý 6: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu
Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau. Bài 14.2 trang 45 Sách bài tập (SBT)...
Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 : Viết hai số chia hết cho 2. Tổng của...
Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Hai số chia hết cho 2 là 8 và...
Bài 141 trang 58 – SGK Toán 6 Tập 2, Tỉ số của hai số a và b bằng 3/2 . Tìm hai số...
Tỉ số của hai số a và b bằng 3/2 . Tìm hai số đó biết a - b = 8.. Bài 141 -...
Bài C6 trang 9 vật lý 6, Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền
Đo độ dài (tiếp theo) - Bài C6 trang 9 sgk vật lý 6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền ...