Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?
Quảng cáo


Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Bài 2 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đặt vật cần đo khối lượng lên một đĩa cân.
Bài 2 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Đặt vật cần đo khối lượng lên một đĩa cân.....
Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và...
Ôn tập chương 1 - Số học - Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài...
Bài 1 trang 26 SBT GDCD 6: biêu hiện và cho ví dụ về sống chan hoà với mọi người: Biết quan tam giúp
biêu hiện và cho ví dụ về sống chan hoà với mọi người: Biết quan tam giúp đỡ, đoàn kết , nhường nhịn...
Câu 3.a trang 59 SBT Địa 6: Dựa vào hình 18-2, hãy
Dựa vào hình 18-2, hãy . Câu 3.a trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 18: Thời tiết khí hậu...
Câu 9 trang 82 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Bổ sung phần thiếu () trong phát biểu sau:
Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau. Câu 9 trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài...