Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Bài 177 trang 68 sgk Toán 6 tập 2, Công thức đổi từ độ C sang độ F là:
Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ dầu của Celsius, đọc là Xen – xi – ớt – xơ )....
Bài 178 trang 68 môn Toán 6 tập 2, “Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai...
Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng l...
Bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Tính:
a) \(1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} – 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)...
Bài 168 trang 66 môn Toán 6 tập 2, Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông:
\({{ – 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\)                       0 … N                        3,275 … N...

Luyện tập

Bài tập 2 trang 20 SBT Lịch Sử 6: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực
Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các dòng sổng lớn, rất thuận lợi cho sản xuất nông...
Bài 52 trang 29 sgk Toán 6 tập 2, Điền số thích hợp vào ô trống:
Điền số thích hợp vào ô trống: . Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2 - Tính chất cơ bản của phép cộng...
Câu 4.2. trang 11 SBT Toán lớp 6 tập 1: Tìm số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp A
Tìm số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;. Câu 4.2. trang 11 Sách...