Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?

Quảng cáo
Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Bài 56 trang 83 sgk Toán 6 tập 1, Sử dụng máy tính bỏ túi:
Sử dụng máy tính bỏ túi. Bài 56 trang 83 sgk toán 6 tập 1 - Phép trừ hai số nguyên. ...
Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ?
Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ?. Những người nguyên thủy trên đất nước ta tiếp tục mở rộng vùng...
Lý thuyết biến dạng của rễ: Bài 12. Biến dạng của rễ
Lý thuyết biến dạng của rễ: Bài 12. Biến dạng của rễ. Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác...
Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số,...
Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. c) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng...
Bài 139 trang 56 sgk Toán 6 tập 1, Tìm ƯCLN của:
Tìm ƯCLN của. Bài 139 trang 56 sgk toán 6 tập 1 - Ước chung lớn nhất ...