Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 175 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ...
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đ
Bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2, Tính:
a) \(1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} – 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)
Bài 173 trang 67 Toán 6 tập 2, Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết...
Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó.
Quảng cáo


Luyện tập

Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó ?
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó ?. Nhận xét về trình độ sản xuất...
Skills 1 – trang 44 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills...
Unit 10: Our houses in the future - Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập...
Hoạt động 1 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát và nhận xét. Hình 8.2 cho thấy...
Hoạt động 1 trang 43 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. . Bài: Chủ đề 8: Trọng lực - Đơn vị...
Câu 25 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. ...
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm...
Tả lại vẻ đẹp của cây hoa đại (bông sứ), hoa đào hoặc hoa mai vào một buổi nào đó trong ngày, Đề: Em...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả lại vẻ đẹp của cây hoa đại (bông sứ), hoa đào hoặc hoa mai vào một buổi...