Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6
Giải bài tập Toán lớp 6 - SGK Toán 6 tập 1, 2. Phần số học: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên, số nguyên, phân số. Hình học: Đoạn thẳng, Góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - SỐ HỌC

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Chương 2. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG
Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%
Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phầ
Câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 : Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I),...
a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).
Câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2 :  
Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?

Quảng cáo
Câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 :  
Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz}\) với \(\widehat {xOz}\) ở hình 23a và hình 23b.
Câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2 : 00% – (15% + 37,5%) = 47,5%
Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ

Luyện tập

Lý thuyết Quy tắc chuyển vế: Tính chất của đẳng thức:
Tính chất của đẳng thức. Lý thuyết Quy tắc chuyển vế. Quy tắc chuyển vế. ...
Skills 1 trang 64 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới, Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 trang...
Unit 12: Robots - Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp bài tập và một số lý...
Luyện tập bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự trang 45 SGK Văn 6, Bài 2: Đọc lại truyện Sơn...
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự - Luyện tập bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự...
Câu 37 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông
Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông. Câu 37 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 4: Cộng...
Bài tập 6 trang 15 Sách bài tập Lịch Sử 6: Là xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và...
Là xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ, trong đó chủ nô thống trị, bóc lột và...